Terug naar het overzicht

Asielzoekers aan het werk

Een omgeving waarin elk talent kan groeien

Werkgevers vinden vandaag niet altijd de juiste profielen voor hun openstaande vacatures. Vluchtelingen willen niets liever dan snel aan het werk. Ze willen volwaardig meedraaien in de maatschappij. Al na vier maanden in België kunnen ze ingezet worden op onze arbeidsmarkt namelijk vanaf het moment dat ze een attest van immatriculatie (AI) ontvangen. Momenteel gebeurt de matchmaking echter niet op een duurzame, structurele manier maar eerder door toevallige contacten. Om dit te verbeteren moet ingezet worden op een matchmaking tool voor deze bepaalde (tijdelijke) functies maar ook op de nodige ondersteuning van zowel de potentiële werknemers als de geïnteresseerde werkgevers. Zo kunnen we een win-win te verzekeren. Men kan hierbij denken aan ondersteuning van werkgevers om openstaande vacatures te ontleden en op te splitsen in deeltaken die door anderstaligen zouden kunnen uitgevoerd worden.

Het ontbreekt asielzoekers namelijk vaak aan taalkennis, relevante netwerken en gehomologeerde diploma’s. Hun enorme motivatie, potentie en doorzettingsvermogen compenseert deze achterstandspositie. Daarnaast hebben ze in hun thuisland vaak zeer relevante ervaring opgedaan die onze bedrijven zelfs kan helpen te versnellen in innovaties en procesverbeteringen. Een vluchteling in dienst nemen kan organisaties ook veel opleveren qua maatschappelijk verantwoord ondernemen, een inclusief werkaanbodbeleid, een nieuwe blik op hun interne werking of het beter aansluiten bij bepaalde klantgroepen. Natuurlijk is betaald werk het uiteindelijke doel maar als tussenstap zijn ook eerste werkervaringen via vrijwilligerswerk of stages een meerwaarde voor beide partijen. Door de, vaak hoger opgeleide, vluchtelingen in te zetten voor (deel-)taken waarvoor ze wel in aanmerking komen volgens hun eerdere ervaringen en diploma’s kunnen bedrijven knelpunten wegwerken. Daarnaast moeten we hen ook de juiste bijkomende opleidingen laten volgen om hun kennis om te zetten naar hier in België geldende diploma’s en certificaten (bv. door een aanpast duaal leren traject).

Kandidaat partners voor dit project:

Kandidaat lead partners

Vzw het Apostelhuis
Vzw het Apostelhuis
Ik heb mij kandidaat gesteld bij de gemeente Houthalen Helchteren voor de uitbating van hoeve Jan te Kelchterhoef. Ik heb kenbaar gemaakt dat ik dit wens te doen met een inburgerings -en tewerkstellingstraject voor asielzoekers gericht op een horeca vorming.

Kandidaat partners:

VDAB
VDAB
UHasselt
UHasselt
PXL
PXL
ACV
ACV
UCLL
UCLL
Internationaal Comité vzw
Internationaal Comité vzw
Internationaal Comité vzw (IC) is een federatie van etnisch-culturele zelforganisaties in Vlaanderen met een 130-tal lidverenigingen in Limburg. Wij begeleiden de verenigingen op maat met een focus op diverse maatschappelijke thema’s zoals onderwijs, tewerkstelling, maatschappelijke participatie
Agentschap Integratie en Inburgering
Agentschap Integratie en Inburgering
Het Agentschap Integratie en Inburgering (AgII) werkt rond integratie, inburgering en oriëntering naar taallessen Nederlands. Als extern verzelfstandigd agentschap (EVA) van de Vlaamse overheid zet het zich in voor een samenleving waarin herkomst geen beslissende rol speelt.
PXL-Social Work
PXL-Social Work
PXL-Social Work is één van de negen departementen van Hogeschool PXL te Hasselt en beheert binnen het studiedomein Sociaal-agogisch werk de graduaatsopleiding Orthopedagogische begeleiding en de professionele bacheloropleiding Sociaal werk.
Scholing vzw/Febetra Limburg
Scholing vzw/Febetra Limburg
CommArt Int NV
CommArt Int NV
Als spin-off van Centrum Toegepaste Linguïstiek -UHasselt (CTL) ontwikkelen we online auteurssoftware (voor alle vakgebieden) die we ter beschikking stellen van de maatschappij (met UHD). We hosten en verdelen de online modules (met dashboards zo gewenst) ontwikkeld met onze software.
IN-Z Training & Begeleiding
IN-Z Training & Begeleiding
IN-Z wil training en begeleiding bieden aan ieder die op zoek is naar professionele groei en ontwikkeling. We oriënteren werkzoekenden, begeleiden werknemers in hun loopbaan, en versterken het medewerkersbeleid van werkgevers door middel van training, coaching en advies.
Horeca Forma Vlaanderen
Horeca Forma Vlaanderen
LIGO Limburg Zuid
LIGO Limburg Zuid
LIGO is dé leerpartner in basiscompetenties, voor alle laaggeletterde volwassenen die het nodig hebben. Samen met partnerorganisaties ondersteunen we onze cursisten bij het vergroten van hun kansen in de samenleving. LIGO staat voor: leren - verbinden - versterken
gemeentebestuur Houthalen-Helchteren
gemeentebestuur Houthalen-Helchteren
Het gemeentebestuur Houthalen-Helchteren zet door de aard van haar bevolkingssamenstelling max. in op het garanderen van basisrecten voor elke inwoner. In de coronacrisis werd de link tussen veldwerkers en doelgroepen precait en gingen we op zoek naar nieuwe manieren om de doelgroepen te bereiken.
de Biehal
de Biehal
vzw de Biehal is een veelzijdig maatwerkbedrijf vol mogelijkheden en actief in Kringstores, Groen- en Klussendienst, Horeca en Zorg met diverse diensten op maat. Sociale tewerkstelling staat bij ons centraal. De Biehal biedt een job, begeleiding en een toekomstperspectief aan meer dan 250 mensen.

Kandidaat partner?

Stel je vrijblijvend kandidaat als mogelijke lead partner of meewerkende partner en kom zo in contact met andere geïnteresseerde organisaties. Ga de uitdaging aan om de strategie en inspiratie te vertalen in een concreet plan voor de Limburgse economie.

Type partner
Je wilt graag het voortouw nemen in dit project. Aanmelden als partners is volledig vrijblijvend. Hier zijn geen verplichtingen aan verbonden
Je wilt meedenken aan dit project. Aanmelden als partners is volledig vrijblijvend. Hier zijn geen verplichtingen aan verbonden