Terug naar het overzicht

Activering van de Limburgse arbeidsreserve

De Limburgse werkzaamheidsgraad zou theoretisch opgetrokken kunnen worden van 72.4% naar 78.1% door de traditionele arbeidsreserve van actieve werklozen uit te breiden met zoekende of beschikbare niet-beroepsactieven en de direct inzetbare niet-beroepsactieven en hen aan het werk te helpen. De Limburgse arbeidsmarkt moet dus een meer veranderlijk karakter krijgen, waarbij ook groepen met een langere afstand tot de arbeidsmarkt hun weg er kunnen vinden. 
Samen met verschillende stakeholders en lokale netwerken kunnen we de werkwilligen uit de arbeidsreserve activeren. Dit gaat van de activering van zoeken tot duurzame tewerkstelling en omvat het uitvoeren van het volledig (inclusie)traject: creatieve rekrutering en wervingsacties, selectie en voortraject, onthaalbeleid, competentiepad van de medewerker en het persoonlijk begeleidingstraject binnen een context waar een onmiddellijke transitie (herorientering en doorstroom) en een diversiteit aan activiteiten (werkaanbod) mogelijk is. Daarom dient het (lokale) netwerk van werkgevers, hulpverlening en openbaar bestuur van bij de rekrutering tot het moment van transitie betrokken te zijn. 

Kandidaat partners voor dit project:

Kandidaat lead partners

IN-Z vzw
IN-Z vzw
N-Z is een sociale onderneming met 1.300 medewerkers, hoofdzakelijk in Limburg. Wij zijn actief in uiteenlopende sectoren, van onderhoud, logistiek tot in de zorg, kinderopvang, toerisme en catering, zowel aan huis als in lokale projecten in opdracht van overheden.

Kandidaat partners:

AKSI
AKSI
AKSI (ArbeidsKansen voor Sociale Integratie) heeft als missie duurzame tewerkstelling realiseren voor mensen met een grote afstand tot het NEC. Dit door middel van 3 afdelingen: bouw(woonzorgteam, isolatieteam, ea), huishoudhulp en de Bottelarij (socio-cultureel toeristische organisatie)...
CELEKO your missing link
CELEKO your missing link
JOBFIXER-LOOPBAANFIXER-KLANKBORD: +16j ervaring bij vdab in het op maat gebruiken van al de werkpleklerenformules om zo tot een perfect match te kunnen komen & in het coachen van ondernemingen & talenten tijdens de tewerkstelling! Freelance: matchen & begeleiden met als focus "gelukkig" zijn!

Kandidaat partner?

Stel je vrijblijvend kandidaat als mogelijke lead partner of meewerkende partner en kom zo in contact met andere geïnteresseerde organisaties. Ga de uitdaging aan om de strategie en inspiratie te vertalen in een concreet plan voor de Limburgse economie.

Type partner
Je wilt graag het voortouw nemen in dit project. Aanmelden als partners is volledig vrijblijvend. Hier zijn geen verplichtingen aan verbonden
Je wilt meedenken aan dit project. Aanmelden als partners is volledig vrijblijvend. Hier zijn geen verplichtingen aan verbonden