Terug naar het overzicht

Achterstand renovatie in wijken bedreigt klimaatdoelstellingen 

Klimaatpositief gaan met de Limburgse Green Deal

Een straat of wijk gezamenlijk bouwen of renoveren heeft grote voordelen: het is een pak goedkoper voor de eigenaars en de gemeenschappelijke ondersteuning leidt tot hogere kwaliteit en betere opvolging. Het is een goede manier om renovaties sneller door te voeren om zo de klimaatdoelstellingen te halen. 

Een eerste voorbeeld is de totaalvisie die in de maak is voor Wolske, een nieuwe stadswijk net buiten de grote ring in Hasselt. Hierbij is nood aan samenwerking en kennisdeling tussen de bouwpartners omtrent energie- en mobiliteitsconcepten, sociale voorzieningen, ecologie, …

Een tweede voorbeeld zijn de Limburgse tuinwijken, waarbij een geïntegreerde aanpak nodig is om ze toekomstbestendig te maken. Zo kan via slimme investeringen in collectieve warmte- en energienetten en met investeringen in sociale en maatschappelijke projecten de wijkdynamiek opgekrikt worden.

Voor een goede aanpak van wijkrenovaties is er nood aan een taskforce op Limburgs niveau om instrumenten te ontwikkelen rond samenwerkingsvormen, kennisdeling, erfgoedwaarde, landschapsherwaardering, energieprestatie, innovatie, woonkwaliteit, participatie en socio-economische veerkracht. Het instrumentarium moet rekening houden met sensibiliserende, informerende en regulerende maatregelen en creëert de noodzakelijke synergie tussen de sectoren, burgers en beleidsdomeinen.

Kandidaat partners voor dit project:

Kandidaat partners:

Provincie Limburg – directie Omgeving
Provincie Limburg – directie Omgeving
Enervalis
Enervalis
Enervalis zet zich in voor een 100% duurzame samenleving. Daartoe ontwikkelen we software voor het slim aansturen van elektrische auto’s, laadpalen, warmtepompen, zonnepanelen etc. Onze oplossingen versnellen de energietransitie en leveren winst op voor de eigenaren, beheerders én gebruikers.
EnergyVille
EnergyVille
EnergyVille is een samenwerking tussen de onderzoekspartners KU Leuven, VITO, imec en UHasselt voor onderzoek naar duurzame energie en intelligente energiesystemen. EnergyVille ontwikkelt de technologieën en kennis om publieke en private stakeholders te ondersteunen bij hun transitie naar een duurza
Genk
Genk

Kandidaat partner?

Stel je vrijblijvend kandidaat als mogelijke lead partner of meewerkende partner en kom zo in contact met andere geïnteresseerde organisaties. Ga de uitdaging aan om de strategie en inspiratie te vertalen in een concreet plan voor de Limburgse economie.

Type partner
Je wilt graag het voortouw nemen in dit project. Aanmelden als partners is volledig vrijblijvend. Hier zijn geen verplichtingen aan verbonden
Je wilt meedenken aan dit project. Aanmelden als partners is volledig vrijblijvend. Hier zijn geen verplichtingen aan verbonden