Terug naar het overzicht

Taskforce SALKturbo keurt 16 nieuwe hefboomprojecten goed

30 juni 2022

De SALKturbo-taskforce heeft vandaag het licht op groen gezet voor 16 nieuwe projecten, die passen binnen de overkoepelende SALKturbo-strategie. Daarmee zijn intussen 61 projecten goedgekeurd, die de Limburgse economie moeten klaarstomen voor de toekomst. Tom Vandeput, voorzitter van de taskforce en gedeputeerde voor Economie: “De nieuwe projecten moeten opnieuw de groei van de Limburgse economie doen versnellen. Samen vertegenwoordigen ze een investeringsvolume van 192 miljoen euro. Meer dan de helft daarvan gaat uit naar de ontwikkeling van nieuwe economische themacampussen voor onze speerpuntsectoren bouw, maak, health en logistiek. Die zullen de komende jaren zichtbaar worden en zullen andermaal bewijzen dat Limburg een dynamische en ambitieuze provincie is.”

SALKturbo stelt de prioriteiten en ambities op scherp om van Limburg een Europese topregio maken. Tegelijkertijd is het plan een oproep aan bedrijven, organisaties, verenigingen, kennisinstellingen en (boven)lokale overheden om de strategie om te zetten in initiatieven en de handen uit de mouwen te steken. De visie van het economisch toekomstplan wordt geconcretiseerd in vier prioriteiten en twaalf ambities. “Wanneer Limburg haar toegevoegde waarde wil versterken, zullen we competitiever, duurzamer, digitaler en inclusiever moeten worden. Omdat er door de economische en maatschappelijke terugslag meer noden dan centen zijn, is het van belang de middelen te concentreren in projecten met de grootste hefboomwaarde”, benadrukt Tom Vandeput.

Impuls van 192 miljoen

Na eerder 45 projecten te hebben goedgekeurd, kwam de taskforce vandaag voor de derde beoordelingsronde samen. In totaal zijn er op 28 juni door de taskforce zestien nieuwe projecten goedgekeurd. Die projecten zijn goed voor een impuls van 192 miljoen, waarvan vijf dossiers de investeringskaap van 15 miljoen euro overschrijden: Bouwcampus (31 mio euro), Health Campus (51 mio euro), masterplan PXL (38 mio euro), SmartPort Limburg (24 mio euro) en Open Thor Living Lab (18 mio). Daarmee zet Limburg verder in op de strategie van campusontwikkeling. “Dat is niet toevallig, want een campus verbindt”, stelt Tom Vandeput. “De sterke wisselwerking tussen onderzoek, innovatie, ondernemerschap en opleiding is nodig voor een toekomstgerichte economie en geeft extra slagkracht om te excelleren.”

16 nieuwe hefboomprojecten

De Limburgse Investeringsmaatschappij LRM ambieert een project rond de definitieve verankering van autonome shuttles op Terhills. De Vlaamse Landmaatschappij (VLM) wil de natuurlijke sponswerking van het gebied Kempen-Broek herstellen om het klimaatbestendiger te maken. UHasselt bekampt dan weer de arbeidsmarktkrapte met een nieuwe methodiek van ‘jobontwerp’ om niet-beroepsactieven en werkgevers te matchen.

Campus Diepenbeek

De Bouwcampus 2.0 wordt ontwikkeld op Campus Diepenbeek naast het bestaande gebouw van Confederatie Bouw Limburg. De campus bestaat uit een modulair gebouw dat als kennis- en ontmoetingsplaats voor actoren uit de bouwsector zal fungeren. Op diezelfde Campus Diepenbeek moet de Health Campus de iconische toegangspoort worden. Deze vuurtorenlocatie zal zorgactoren, kennisinstellingen, bedrijven, overheden en burgers uitnodigen tot interactie voor innovaties in de zorg. De inhoudelijke invulling zal gebeuren vanuit een joint venture tussen POM Limburg en UHasselt, in samenwerking met LRM en de hogescholen.

Verder krijgt de logistieke campus die uitgebouwd wordt op de oude Ford-site in Genk een herkenbaar poortgebouw dat naast centrale ontmoetingsplaats ook dienst zal doen als demo- en exporuimte voor innovaties en samenwerking in de logistiek.

Europese middelen

Om de financiering rond te krijgen worden deze nieuwe projecten door de dienst Europa van de provincie Limburg toegeleid naar de Europese subsidiefondsen. “De doelstellingen van SALKturbo sluiten feilloos aan op de prioriteiten van Europa,”  legt Tom Vandeput uit. “Door de erkenning als transitieregio ligt er alleszins een aparte enveloppe van 109 miljoen euro EFRO-middelen voor Limburg klaar. De GTI Limburg wordt strategisch onderbouwd vanuit de SALKturbo-strategie. We kijken, samen met de nieuwe Limburgse minister Jo Brouns in de Vlaamse Regering, uit om de nodige EFRO-financiering naar Limburg te halen. Hierdoor kunnen we de uitvoering van SALKturbo versnellen.”

Vlaams minister Jo Brouns: “De EFRO-middelen zijn een belangrijke hefboom om een sprong voorwaarts te maken in de innovatieve, duurzame, digitale en inclusieve socio-economische transitie van Limburg. Met SALKturbo, onder leiding van het provinciebestuur, POM Limburg en UHasselt, hebben de Limburgse stakeholders zich al goed voorbereid. Diverse projectvoorstellen staan klaar om uitvoering te geven aan de economische uitdagingen van Limburg.”

De taskforce zal samen met afvaardiging van de EFRO-managementautoriteit fungeren als stuurgroep van de GTI Limburg.  Zo wordt de inpasbaarheid van alle voorgestelde projecten binnen de SALKturbo-strategie bewaakt.