Terug naar het overzicht

SALKturbo op kruissnelheid

22 december 2021

27 projecten kregen groen licht na tweede goedkeuringsronde

 

De SALKturbo-taskforce gaf vandaag groen licht aan 27 projecten. Daarmee staat de teller van goedgekeurde projecten op 45. Die moeten de Limburgse economie klaarstomen voor de toekomst. Gedeputeerde voor economie en voorzitter van POM Limburg Tom Vandeput: “In Limburg is een sterke economische dynamiek aanwezig. Die dynamiek moeten we volhouden om de nodige duurzame economische groei te realiseren. Bedrijfsgroei en innovatieve start-ups en scale-ups zorgen voor meer toegevoegde waarde en jobs. De deputatie heeft vandaag ook 3,1 miljoen euro vrijgemaakt zodat bepaalde groene SALKturboprojecten kunnen worden opgestart.”

SALKturbo, het economische toekomstplan van de provincie Limburg, vertrekt van vier prioriteiten en twaalf ambities. Het doel is om de Limburgse economie competitiever, duurzamer, digitaler en inclusiever te maken. De taskforce is verantwoordelijk voor de uitrol van het plan en kwam vandaag - weliswaar digitaal - samen voor een tweede beoordelingsronde. Tom Vandeput: “De taskforce zette vandaag het licht op groen voor 27 projecten. Daarmee staat de teller op 45 in totaal. Met die innovatieve projecten willen we Limburg tegen 2030 in het economische koppeloton van Europa krijgen.”

Overstijgt verwachtingen
De voorbije maanden konden Limburgse organisaties projectvoorstellen indienen. Van de 41 ingediende projecten kregen er tijdens deze tweede ronde 27 een groen label. Die toetsing gebeurt op basis van kwaliteit, impact, relevantie en (financiële) haalbaarheid. 13 projecten krijgen een eenmalige herkansing. Slechts 1 dossier werd finaal afgekeurd. Tom Vandeput: “Het totaal aantal goedgekeurde projecten overstijgt onze verwachtingen. Oorspronkelijk rekenden we op de 152 miljoen die Europa voor Limburg als transitieregio voorziet. Gezien het succes verhogen we ons ambitieniveau. Zo zullen we voor de financiering ook naar andere, grotere Europese subsidieprogramma’s kijken.” Een concreet voorbeeld is het project ‘Energieknooppunt Thor’. Binnen de strategische proeftuin oPEN Thor worden de KRC Genk-gebouwen en aangrenzende woonwijken geïntegreerd in een energieknooppunt. Hierdoor kan er op buurtniveau energieproductie, opslag en uitwisseling georganiseerd worden. Voor de energietechnieken wordt vooral gemikt op duurzame technologieën met een combinatie van kostenefficiënte bewezen oplossingen (zoals zonnepanelen en warmtepompen) met veelbelovende technologieën (zoals reststromen van biomassa, recuperatie van thermische restenergie en gelijkstroomoplossingen). Deze technische systemen worden gekoppeld aan het dataplatform voor de Thor-proeftuin.

Duurzame transitie
Van de 27 nieuwe projecten springen enkele in het oog, die inspelen op de broodnodige duurzame transitie waar onze maatschappij voorstaat. In het project ‘Competitiepunt de Skip’ plant de gemeente Heusden-Zolder samen met onder andere VDAB een nieuw opleidingscentrum, met bijzondere aandacht voor duurzame bouwtechnieken. Imec en EnergyVille dienden een voorstel in rond de uitbouw van een innovatieplatform rond tandemtechnologie voor zonnecellen. Verder lanceert de stad Lommel een pilootproject rond de bouw van een diepe geothermiecentrale om bepaalde stadsdelen te voorzien van duurzame warmte.

Provincie injecteert 3,1 miljoen euro
SALKturbo is op dit moment al volop in uitvoering. Met 45 goedgekeurde projecten komt het plan in een stroomversnelling. Tom Vandeput: “De projecten met een eigen financiering kunnen sowieso van start. De deputatie heeft vandaag ook 3,1 miljoen euro vrijgemaakt. Hierdoor kunnen bepaalde projecten reeds vanaf 1 januari 2022 van start gaan.” De selectie is gebaseerd op een aantal criteria: de mogelijkheid tot een snelle opstart, inpasbaarheid in de ontwikkeling van de thematische campussen, en of er momenteel al dan niet Vlaamse of Europese subsidiemogelijkheden zijn.

De projecten:

 • IN2PV - Innovatieplatform voor geïntegreerde tandem zonnecellen

 • Fruitroute doorheen het terroir van Haspengouw

 • Waterbeschikbaarheid en -voorraad in beeld

 • Duurzaam watergebruik in de landbouw

 • Pilootproject ‘GEO@Lommel’ - geothermiecentrale

 • INTELLIBAT - Intelligente en Lichtgewicht Batterijen

 • IP-4-G-FUELS – Open Innovatie Platform voor Groene Brandstoffen

 • Proeftuin innovatieve mobiliteit Limburg

 • Congrestival

 • Energieknooppunt Thor - collectieve systemen voor bedrijventerreinen en woonwijken

 • Smart city energy dataplatform

 • Limburg Wijkt Positief

 • From Research to start-up

 • Meer corporate governance in familiebedrijven

 • Competentiepunt de Skip

 • Connected Rehab Limburg – Technologieondersteunde revalidatie (expertise en netwerk)

 • Hoogtechnologisch Bewegingsregistratie laboratorium @ Diepenbeek – MOVELAB

 • Centrum Voor Inclusief en Excellent Leren (CIEL)

 • Methodieken van bedrijven integreren in onderwijs

 • Mind the Gap

 • Taalinclusief

 • JOW – Jongeren op de Werkvloer

 • Toolbox competentiehefbomen voor de Limburgse economie

 • Experience-based entrepreneurial learning proeftuin duaal leren

 • Inclusief competent

 • Talentcentrum

 • Generation Esports (GEN-E): Talentbooster als hefboom voor een nieuw Limburgs esports business-segment