Terug naar het overzicht

SALKturbo matchingwebsite gelanceerd

03 februari 2021

Door de lancering van de SALKturbo matchingwebsite, kunnen Limburgse actoren hun schouders zetten onder het duurzaam herstellen, versterken en versnellen van de Limburgse economie. Via de website is het immers mogelijk om partners te vinden om een of meerdere van de 300 projectinspiraties, voortvloeiend uit het SALKturbo actieplan, te realiseren.

Het SALKturbo plan

Het SALKturbo plan richt zich op het herstellen van de Limburgse economie en het duurzaam versterken en versnellen ervan door in te zetten op vier prioriteiten: een competitief, duurzaam, digitaal en inclusief Limburg creëren. Om dit plan op te stellen, hebben meer dan 600 actoren hun krachten gebundeld om met oplossingen te komen voor uitdagingen binnen de Limburgse economie. Deze actoren bestaan onder andere uit experten uit het bedrijfsleven, overheid, middenveld en de kenniswereld alsook parlementsleden, sectorplatformen, werkgeverorganisaties en vakbonden. Bovendien werd ook de Limburgse bevolking aangespoord om ideeën en oplossingen in te dienen. Het resultaat van deze oefening bestaat uit 300 concrete projectinspiraties waarmee verder aan de slag kan worden gegaan.

Geen woorden maar daden

Het lanceren van de SALKturbo matchingwebsite voegt daad bij woord doordat het platform het omzetten van projectinspiraties naar initiatieven vergemakkelijkt. Via de website kunnen organisaties, bedrijven, kennisinstellingen en geïnteresseerden immers actief op zoek gaan naar partners om een initiatief mee uit te werken. “Om dit proces te faciliteren, wordt een matchingwebsite gelanceerd waar men op zoek kan gaan naar partners om samen een project aan te pakken”, klinkt het bij gedeputeerde van Economie en voorzitter van POM Limburg Tom Vandeput.

Op de matchingwebsite kunnen projectinspiraties per thema of ambitie doorzocht worden. Vervolgens kunnen geïnteresseerden zich vrijblijvend kenbaar maken als mogelijk leidende of meewerkende partner. Een geregistreerde gebruiker kan vragen of opmerkingen meegeven aan andere gebruikers en zelfs de contactgegevens van potentiële partners terugvinden. “Bedoeling is dat dat zij zelf het initiatief nemen om de handen uit de mouwen te steken rond een projectinspiratie en voor de realisatie zelf de nodige basismiddelen mobiliseren”, legt Tom Vandeput uit.

Geen middelen te verdelen

Om projecten van SALKturbo uit te werken, zijn er geen middelen te verdelen zoals in SALK 1. Er wordt nu een beroep gedaan op de SALKturbo partners om zelf middelen en mensen te mobiliseren om een project waar te maken.

Wat wel nog steeds mogelijk is, is het aanvragen van subsidies of andere middelen. Dit kan gemeentelijk, provinciaal, Vlaams, federaal, Europees of vanuit organisaties, fondsen… Ook vanuit het provinciebestuur kunnen bepaalde SALKturbo projecten ondersteund worden omdat ze een  plaats hebben in het huidig beleid bijvoorbeeld. Maar het is niet omdat een project in een ambitie past of op de SALKturbo website staat, dat men kan rekenen op financiering van het provinciebestuur. Verschillende doelstellingen uit het SALKturbo plan behoren namelijk niet langer tot de bevoegdheden van het provinciebestuur.