Terug naar het overzicht

Limburg bundelt krachten en lanceert SALKturbo

28 januari 2020

Op 27 januari jl. verzamelden de deputatie, de Limburgse ministers in de Vlaamse regering en diverse socio-economische stakeholders in het provinciehuis voor de lancering van SALKturbo, het Limburgse luik van de nieuwe SALK-aanpak. Gouverneur Herman Reynders: “Ook al doet de Limburgse economie het vandaag goed, we staan voor belangrijke socio-economische uitdagingen op het vlak van digitalisering, klimaat en diversiteit. Met SALKturbo gaan we samen de prioriteiten voor de toekomst bepalen en uitvoeren. Samen kunnen we veel in beweging brengen.”

Waar Vlaams minister-president Jan Jambon de trekker is van de Vlaamse SALKtafel, zal in Limburg gedeputeerde van Economie en voorzitter van POM Limburg Tom Vandeput SALKturbo aansturen. “SALKturbo is één van de zeven Limburgse uitdagingen waar de voltallige Limburgse deputatie zich achter zet. Dit is een uitgelezen taak voor dit provinciebestuur, omdat de economische ambities sterk verbonden zijn met de Limburgse ruimtelijke, klimaat en mobiliteitsuitdagingen”, licht gedeputeerde van Economie Tom Vandeput toe.

Het grote verschil met SALK 1 is dat er geen dwingend feit zoals de sluiting van Ford is. Maar er is wel degelijk een sense of urgency. En daarom moet er een turbo op de ontwikkeling van Limburg gezet worden, zodat Limburg nog meer kan bijdragen aan de verdere ontwikkeling en groei van Vlaanderen. 

Professor Piet Pauwels, decaan van de faculteit economie van UHasselt, zal de werking inhoudelijk leiden. Hij benadrukt de noodzaak voor een turbo-aanpak: “Digitalisering en klimaatwijziging hebben een essentiële impact op de Limburgse economie. Op die twee vlakken is in SALK 1 onvoldoende afstand afgelegd. Dat zijn bijvoorbeeld twee uitdagingen waarop we nu willen inzetten.”

Het dagelijks bestuur van SALKturbo is in handen van de gedeputeerde van Economie Tom Vandeput, decaan Piet Pauwels, POM-directeur Noël Slangen en directeur Economie Bruno Bamps. Organisaties zoals LRM en POM, sociale partners zoals VOKA, VKW, Unizo, Boerenbond en de vakbonden, kennisinstellingen en andere stakeholders hebben zich vandaag geëngageerd om in vijf werktafels de Limburgse uitdagingen aan te pakken. Zo zal er gewerkt worden rond digitalisering, ruimtelijke ontwikkeling, ondernemersweefsel, mobiliteit en dynamisch talent. In dat laatste thema zit ook de onderwijsachterstand en een betere aansluiting tussen onderwijs en werk vervat.

De experten uit bedrijfswereld, middenveld, overheid en kennisinstellingen werkten sinds februari aan vijf uitdagingen: dynamisch talent (arbeidsmarkt en onderwijs), ondernemingsweefsel, digitalisering, mobiliteit en ondernemingsruimte en energie. Zij deden dit onder leiding van twee duo’s bestaande uit captains of society. De coronacrisis stelde de werktafels voor een bijzondere uitdaging. Net toen de werkzaamheden zouden beginnen, ging het land in lockdown. Na een initiële vertraging besloot men om digitaal te vergaderen en later op safe distance op Corda Campus Hasselt, de T2-campus in Genk en de raadszaal van het provinciehuis.