Terug naar het overzicht

Eerste projectronde gevalideerd

08 juli 2021

De SALKturbo-taskforce nam deze week een aantal cruciale beslissingen voor de komende jaren. 18 van de 42 projecten uit de eerste projectoproep kregen groen licht, en worden vanaf nu verder begeleid in voorbereiding en financiering. Dat laatste kan onder andere met Europese subsidies. Alle goedgekeurde projecten samen vertegenwoordigen een investering van meer dan 34 miljoen euro

De 42 projectaanmeldingen werden, in samenwerking met IDEA Consult, op basis van een objectief afwegingskader beoordeeld. Ze werden aan vijf criteria getoetst: kwaliteit, impact, haalbaarheid, relevantie en startfinanciering. Op basis van deze screening zijn 18 projecten officieel erkend. 17 indieners kregen een oranje label. Dat betekent dat zij een eenmalige herkansing krijgen en na herwerking opnieuw voorgelegd worden aan de taskforce. Slechts 7 projecten zijn finaal afgekeurd. 

De taskforce bepaalde ook voor welke thema's die Europese subsidies ingezet zullen worden: innovatie, digitalisering, energie-efficiëntie, hernieuwbare energie en een sterkere arbeidsmarkt. Ook zijn de KPI’s van SALKturbo vastgelegd; op basis hiervan wordt de impact van het plan gemeten.

De volgende ronde om projectvoorstellen in te dienen is inmiddels opgestart, en loopt tot 30 oktober 2021

De 18 goedgekeurde projecten:

 • Maturiteitsversnelling industrie 4.0 - Digitalisering bij 1.630 Limburgse bedrijven
 • Regional Control Tower voor stadsdistributie - Stadsdistributie optimaliseren en verduurzamen via virtuele cityhub
 • 'eXtended Reality'-huis - Democentrum om innovatiekracht van bedrijven te verhogen, onder andere via virtual reality
 • Digipath - Digitale pathologie via centraal Limburgs platform om tekort aan anatoompathologen op te vangen
 • Talentenacademie - Onderwijsongelijkheid in gemeenten verkleinen via doelgerichte activiteiten
 • Doorgroei ambitieuze ondernemingen - Bedrijven in groep begeleiden om groeiambities te versnellen
 • Duurzame landbouw met hoge toegevoegde waarde - Nieuwe opportuniteiten in kaart brengen en koppelen aan o.a. bouw
 • Levenslang Leren Limburg - Actieplan rond digitalisering, professionalisering en specialisaties op de werkvloer
 • Bokrijk als internationaal expertisecentrum voor vakmanschap - Doorontwikkeling van het expertise- en dienstencentrum rond vakmanschap
 • Centrum Digitaal Leren Limburg - Lokale leerhubs met nieuwe leermodules oprichten 
 • Boost Bouw Limburg - 20 topbouwbedrijven laten samenwerken rond digitalisering, circulair bouwen en innovatie
 • Precisielandbouw in gewasproductie - Nieuwe methodieken en technologieën ontwikkelen
 • Centrum voor de Eerstelijn Limburg - Ontmoetingsplaats op de Health Campus ter versterking van de sector
 • Remote Clinical Monitoring Center - Centrum voor demonstratie, ontwikkeling en testen van digitale systemen in de gezondheidszorg
 • Health Campus Preventive Medicine Lifestyle Platform, Digital Health Promotion & Disease Prevention - Vertaalslag van gunstige effecten van een gezonde levensstijl en groene omgeving op fysieke en mentale gezondheid
 • THINK3 Innovatiecentrum Zorg - Universitair 'civic lab' voor onderzoek en dienstverlening in gezondheidszorg
 • FIRST LEGO League - Jongeren leren LEGO-robots programmeren om hen warm te maken voor wetenschap en techniek
 • Project Anne - Kwetsbare moeders met migratieachtergrond van leerlingen uit Atlascollege (Genk) worden begeleid in onderwijsondersteunende rol