Terug naar het overzicht

Captains of society brengen verslag uit op Limburgse taskforce SALKturbo

29 juli 2020

De afgelopen maanden werkten zowat honderd experts aan het nieuwe Limburgse SALK-plan, dat ‘SALKturbo’ gedoopt werd. Op vrijdag 17 juli jl. deden zij verslag van hun conclusies aan de Limburgse taskforce, die bestaat uit de Limburgse krachten die moeten zorgen dat dit economisch groeiplan werkelijkheid wordt.

De experten uit bedrijfswereld, middenveld, overheid en kennisinstellingen werkten sinds februari aan vijf uitdagingen: dynamisch talent (arbeidsmarkt en onderwijs), ondernemingsweefsel, digitalisering, mobiliteit en ondernemingsruimte en energie. Zij deden dit onder leiding van twee duo’s bestaande uit captains of society. De coronacrisis stelde de werktafels voor een bijzondere uitdaging. Net toen de werkzaamheden zouden beginnen, ging het land in lockdown. Na een initiële vertraging besloot men om digitaal te vergaderen en later op safe distance op Corda Campus Hasselt, de T2-campus in Genk en de raadszaal van het provinciehuis.

De werktafels presenteerden hun visie aan de Limburgse taskforce, bestaande uit sociale partners, kennisinstellingen, Limburgse organisaties, de bestendige deputatie, burgemeesters en vertegenwoordigers van de Vlaamse regering. Professor Piet Pauwels trok een aantal eerste conclusies, waarbij vooral opviel hoe bij de meeste werktafels duurzaamheid, digitalisering en levenslang leren als rode draad door heel wat voorstellen heen liepen.

Ook de Limburger werd betrokken bij SALKturbo, door middel van een ruime inspraakcampagne. Dat resulteerde in 282 bijkomende voorstellen. Er werden eveneens ideeëntafels georganiseerd met de fracties van de provincieraad, burgemeesters, parlementsleden, de Limburgse welzijnssector en binnen de sectorplatformen van POM Limburg, zoals het Logistiek Platform en het CLIP (creatieve economie).

De medewerkers van POM Limburg gaan nu aan de slag om alle inbreng samen te smeden tot een ambitieus SALKturbo-plan. Zij doen dat onder leiding van het dagelijks bestuur, bestaande uit gedeputeerde voor economie Tom Vandeput, professor en decaan economie Piet Pauwels, economisch directeur van de provincie Bruno Bamps en Noël Slangen, algemeen directeur van POM Limburg. Eind september komt de Limburgse SALKturbo-tafel opnieuw samen om het plan te bespreken. Het is de bedoeling dat de verschillende projecten tegen december onder dak zijn bij de partners, instanties en bedrijven die hun schouders onder SALKturbo zullen zetten. In 2021 zal duidelijk worden welke projecten daarnaast kunnen rekenen op Europese ondersteuning.