Terug naar het overzicht

Vroegtijdige schoolverlating in het beroepsonderwijs

17% van de vroegtijdige schoolverlaters is afkomstig uit het beroepsonderwijs. Om die reden is een focus op de duidelijk meetbare daling van de onderwijsprestaties en een toename van voortijdig schoolverlaten in het beroepsonderwijs cruciaal. Het beroepsonderwijs moet leerlingen de competenties bieden die nodig zijn om met succes de arbeidsmarkt te betreden. Om dit te waarborgen is de identificatie, evidence-based ondersteuning, opschaling en verspreiding van (innovatieve) goede praktijken nodig om het beroepsonderwijs te versterken, zowel op het gebied van schoolbeleid als onderwijspraktijk. Investeringen in infrastructuur zijn daarnaast nodig voor de opleidingsprogramma's die sterk afhankelijk zijn van werkplekleren. Het (tijdelijk) verdwijnen van een leermogelijkheid op de werkvloer (stages, duaal, etc.)  kan namelijk leiden tot studievertraging en/of voortijdig schoolverlaten.  

Kandidaat partners voor dit project:

Kandidaat partners:

Kenniscentrum Industrie-Onderwijs vzw
Kenniscentrum Industrie-Onderwijs vzw
Kenniscentrum Industrie-Onderwijs is een vzw opgericht door alle Noord-Limburgse technische scholen en een aantal bedrijven. Wij zijn overtuigd dat samenwerking en uitwisseling van kennis en infrastructuur tussen scholen en bedrijven het competentieniveau van (toekomstige) werknemers verhogen.
Hasp-O Centrum
Hasp-O Centrum
Secundaire school in Sint-Truiden. Zowel onze campus bovenbouw Abdij, bovenbouw Gildestraat als CLW hebben interesse in dit project.

Kandidaat partner?

Stel je vrijblijvend kandidaat als mogelijke lead partner of meewerkende partner en kom zo in contact met andere geïnteresseerde organisaties. Ga de uitdaging aan om de strategie en inspiratie te vertalen in een concreet plan voor de Limburgse economie.

Type partner
Je wilt graag het voortouw nemen in dit project. Aanmelden als partners is volledig vrijblijvend. Hier zijn geen verplichtingen aan verbonden
Je wilt meedenken aan dit project. Aanmelden als partners is volledig vrijblijvend. Hier zijn geen verplichtingen aan verbonden