Terug naar het overzicht

Van idee naar eigen succesvol bedrijf

Waardevolle en toekomstgerichte werkkrachten creëren en houden

Meer mensen zouden de kans moeten krijgen om hun innovatieve ideeën, al dan niet samen, uit te werken. Er zijn ideeën genoeg maar de uitrol loopt vaak mis door ontbrekende kennis en begeleiding. Daarom is er vanaf de start nood aan coaching op maat van de verschillende doelgroepen. Iedere Limburger met een idee zou hiervoor in een innovatieinloophuis moeten terechtkunnen waar ze matching en doorverwijzingssysteem voorzien met mogelijke partners, inclusief geïnteresseerde bestaande bedrijven, maar ook met

1) kennisinstellingen (voor het opleidings-en bijscholingsaanbod maar ook hun onderzoeksfaciliteiten),
2) proeftuinen waar ze hun producten kunnen proto-testen en
3) relevante fondsen die deze ideeën ondersteunen.

Kandidaat partners voor dit project:

Kandidaat partners:

UNIZO
UNIZO
LSU
LSU
Limburg Startup is een open platform, een first class starterscommunity, gedragen en ontwikkeld door ondernemend Limburg met als doel de bestaande start-upinitiatieven te verbinden, start-ups te versterken en hun groeiprocessen te versnellen.
UCLL
UCLL
Smart Cities Vlaanderen
Smart Cities Vlaanderen
Smart Cities Vlaanderen is een door de Vlaamse Overheid erkende cluster van bedrijven die beschikken over een aanbod van producten en diensten om de vraag naar smart city oplossingen vanuit de overheden te kunnen invullen.
SCV Limburg (Senior Consultants Vlaanderen)
SCV Limburg (Senior Consultants Vlaanderen)
SCV Limburg is afdeling van Senior Consultants Vlaanderen vzw. De consultants hebben management ervaring in alle types organisaties. Expertise gaat over: marketing/sales , bedrijfsorganisatie, digitalisering, productiemgmt, Ook zijn ze actief in circulaire economie, e-marketing, industrie 4.0

Kandidaat partner?

Stel je vrijblijvend kandidaat als mogelijke lead partner of meewerkende partner en kom zo in contact met andere geïnteresseerde organisaties. Ga de uitdaging aan om de strategie en inspiratie te vertalen in een concreet plan voor de Limburgse economie.

Type partner
Je wilt graag het voortouw nemen in dit project. Aanmelden als partners is volledig vrijblijvend. Hier zijn geen verplichtingen aan verbonden
Je wilt meedenken aan dit project. Aanmelden als partners is volledig vrijblijvend. Hier zijn geen verplichtingen aan verbonden