Terug naar het overzicht

TALIM: een netwerk voor maatschappelijk kwetsbare tieners

Maximale ontplooiingskansen voor iedere Limburger garanderen

TALIM is een doorslag van TADA-Brussel (ToekomstATELIERdelAvenir) en biedt voor kwetsbare tieners een mix aan van wetenschappelijke, maatschappelijke, technische en creatieve vakken. Zo kunnen we iets doen aan de onderwijsongelijkheid in onze provincie. TALIM is een lerend netwerk dat de burger en het bedrijfsleven betrekt bij de emancipatie en integratie van maatschappelijk kwetsbare tieners. TALIM biedt jongeren een traject aan waarbij gastdocenten de link leggen met beroepen verbonden aan een vakdomein, alsook over de professionele basishouding en skills verbonden aan die beroepen. De kinderen leren samen met deze gastdocenten om zicht beter te integreren in onze maatschappij en leren op die manier o.m. presenteren, argumenteren, genuanceerd denken en handelen. De docenten in de klas verschillen van week tot week.

Kandidaat partners voor dit project:

Kandidaat lead partners

UHasselt
UHasselt

Kandidaat partners:

VDAB
VDAB
UCLL
UCLL
PXL
PXL
Atlas College
Atlas College
Het Atlas College wil een vooraanstaande school zijn m.b.t. innovatief kwalitatief onderwijs om de jongeren hun talenten te laten ontdekken en excelleren om zo als persoon en als professional met de nodige kennis en skills waardevol te participeren in de snel evoluerende maatschappij van de 21ste E.
Agentschap Integratie en Inburgering
Agentschap Integratie en Inburgering
Het Agentschap Integratie en Inburgering (AgII) werkt rond integratie, inburgering en oriëntering naar taallessen Nederlands. Als extern verzelfstandigd agentschap (EVA) van de Vlaamse overheid zet het zich in voor een samenleving waarin herkomst geen beslissende rol speelt.
Provincie Limburg – directie Onderwijs
Provincie Limburg – directie Onderwijs

Kandidaat partner?

Stel je vrijblijvend kandidaat als mogelijke lead partner of meewerkende partner en kom zo in contact met andere geïnteresseerde organisaties. Ga de uitdaging aan om de strategie en inspiratie te vertalen in een concreet plan voor de Limburgse economie.

Type partner
Je wilt graag het voortouw nemen in dit project. Aanmelden als partners is volledig vrijblijvend. Hier zijn geen verplichtingen aan verbonden
Je wilt meedenken aan dit project. Aanmelden als partners is volledig vrijblijvend. Hier zijn geen verplichtingen aan verbonden