Terug naar het overzicht

Sanering van historische stortplaatsen ter bescherming van landschap en maatschappij 

Klimaatpositief gaan met de Limburgse Green Deal

Veel stortplaatsen zijn 'tikkende tijdbommen’ omdat er een risico is op lekkage van giftige stoffen of verspreiding van het afval in de omgeving. Ook in Limburg zijn er veel historische stortplaatsen die ondertussen niet meer in gebruik zijn. We moeten deze in kaart brengen om (1) het risico te kunnen inschatten en (2) gecontroleerde sanering uit te voeren waar nodig, om zo het landschap en de maatschappij te beschermen. Uit de stortplaatsen kunnen vaak nog waardevolle materialen en/of energie gerecupereerd worden. Dergelijke projecten bieden kansen voor Limburgse werkgelegenheid, innovatie, toerisme, natuurbescherming en opwaardering en bescherming van lokale woonwijken die dicht bij dergelijke stortplaatsen gelegen zijn. 

Kandidaat partners voor dit project:

Kandidaat partners:

VKW Limburg
VKW Limburg
UHasselt
UHasselt

Kandidaat partner?

Stel je vrijblijvend kandidaat als mogelijke lead partner of meewerkende partner en kom zo in contact met andere geïnteresseerde organisaties. Ga de uitdaging aan om de strategie en inspiratie te vertalen in een concreet plan voor de Limburgse economie.

Type partner
Je wilt graag het voortouw nemen in dit project. Aanmelden als partners is volledig vrijblijvend. Hier zijn geen verplichtingen aan verbonden
Je wilt meedenken aan dit project. Aanmelden als partners is volledig vrijblijvend. Hier zijn geen verplichtingen aan verbonden