Terug naar het overzicht

Samenwerking rond Eerder Verworven Competenties

Waardevolle en toekomstgerichte werkkrachten creëren en houden

We willen focus op talent en competentie stimuleren door meer samenwerking rond Eerder Verworven Competenties. Dit systeem is vooral bedoeld voor laaggeschoolden of knelpuntberoepen, waarvoor een aangepaste schoolopleiding onvoldoende aanwezig is. Een opleidingscentrum dat door de overheid erkend is, kan een ervaringsbewijs afleveren, een officieel bewijs van bekwaamheid. Via een gesprek en een praktische proef kan de kandidaat aantonen dat hij of zij de vooraf omschreven vaardigheden wel degelijk onder de knie heeft.

Ook de erkenning van buitenlandse diploma’s speelt hierin een rol. Op die manier stimuleren we de inzet van alle talenten op de arbeidsmarkt.

Kandidaat partners voor dit project:

Kandidaat lead partners

PXL
PXL
Voka
Voka

Kandidaat partners:

ABVV
ABVV
ACV
ACV
VDAB
VDAB
Genk
Genk
UCLL
UCLL
AUHL
AUHL
Vzw 'Associatie Universiteit-Hogescholen Limburg' (AUHL) telt twee partnerinstellingen: Universiteit Hasselt en de Hogeschool PXL. Er wordt samengewerkt op vlak van onderwijs, onderzoek en dienstverlening. Meer info: https://www.auhl.be/PUB/Over-AUHL/Voorstelling.html
Kenniscentrum Industrie-Onderwijs vzw
Kenniscentrum Industrie-Onderwijs vzw
Kenniscentrum Industrie-Onderwijs is een vzw opgericht door alle Noord-Limburgse technische scholen en een aantal bedrijven. Wij zijn overtuigd dat samenwerking en uitwisseling van kennis en infrastructuur tussen scholen en bedrijven het competentieniveau van (toekomstige) werknemers verhogen.
Scholing vzw/Febetra Limburg
Scholing vzw/Febetra Limburg
UHasselt
UHasselt
Provincie Limburg – directie Onderwijs
Provincie Limburg – directie Onderwijs
familiehulp
familiehulp
Thuiszorgorganisatie actief in Vlaanderen en het Brussels Gewest 13.000 werknemers 90.000 klanten Ervaring met projectwerking transnationaal (interreg)
GTB afdeling Limburg
GTB afdeling Limburg
GTB – het Gespecialiseerd Team Bemiddeling – helpt mensen met een beperking of gezondheidsprobleem om geschikt werk te vinden en te houden. Daarnaast ondersteunen we ook ondernemers bij de aanwerving en (re)integratie van geschikte medewerkers. Meer info op www.gtb.be

Kandidaat partner?

Stel je vrijblijvend kandidaat als mogelijke lead partner of meewerkende partner en kom zo in contact met andere geïnteresseerde organisaties. Ga de uitdaging aan om de strategie en inspiratie te vertalen in een concreet plan voor de Limburgse economie.

Type partner
Je wilt graag het voortouw nemen in dit project. Aanmelden als partners is volledig vrijblijvend. Hier zijn geen verplichtingen aan verbonden
Je wilt meedenken aan dit project. Aanmelden als partners is volledig vrijblijvend. Hier zijn geen verplichtingen aan verbonden