Terug naar het overzicht

Ruimtemanager met helikopterzicht over ruimtelijke ordening in Limburg

Slim en duurzaam onze ruimte inzetten

Streven naar minder ruimtebeslag is een belangrijke pijler van een duurzaam en klimaatbestendig ruimtelijk beleid. Er zijn grenzen aan de ruimtelijke groei. Er is al veel ruimte ingenomen, maar er is ook nog veel onderbenut of inefficiënt gebruikt ruimtebeslag.

Het ruimtelijk beleid hiermee zet een koerswijziging in. De ruimte die aangesneden is, wordt verder verdicht, en wanneer harde ontwikkelingen toch worden gefaciliteerd, worden planologische compensaties gezocht. Vanuit het ruimtelijk beleid wordt er gekeken naar het activeren van goed gelegen on(der)benutte terreinen, maar hiertegenover staat dat slecht gelegen locaties geneutraliseerd en gecompenseerd worden op goed gelegen locaties.

De nieuwe context van ‘beleidsplannen’ in combinatie met de grotere autonomie van lokale besturen vergt een vernieuwd model van samenwerking met de lokale besturen en een aangepast instrumentarium.

Hierdoor is er meer dan ooit nood aan Ruimtemanaging. Ruimtemanagers zijn experts in gebiedsontwikkeling en omgevingsmanagement. Ze zijn een autoriteit in het vakgebied van de ruimtelijke planning. Ze bieden geloofwaardigheid door eigen projecten en hebben aanzien in de academische en politieke wereld. Ze hebben als het ware een helikopterzicht ontwikkeld over de ruimtelijke ordening binnen Limburg. Vanuit deze visie inspireert en motiveert de ruimtemanager de provincie, gemeenten, bedrijven, ontwikkelaars, verenigingen en burgers om anders te kijken naar hun ruimtelijke behoeften.

Ruimtemanagement is ook noodzakelijk bij de evaluatie van locatievragen. Alle functies moeten ingepland worden op de juiste plek via bovenlokale toeleiding en de begeleiding van investeerders.

Kandidaat partners voor dit project:

Kandidaat lead partners

Provincie Limburg – directie Omgeving
Provincie Limburg – directie Omgeving
UHasselt
UHasselt
Urbanissimo bv
Urbanissimo bv
Urbanissimo is een bureau dat concepten en strategiën uitwerkt in kader van duurzame stadsontwikkeling en landschappen. Urbanissimo werkt open-source en stelt voor elke opdracht een specifiek team samen. Elke samenwerking is uniek en grensverleggend.

Kandidaat partners:

Voka
Voka
UNIZO
UNIZO
VKW Limburg
VKW Limburg
Genk
Genk
architectuurwijzer
architectuurwijzer
Architectuurwijzer is een culturele architectuurorganisatie in Limburg die met veel aandacht kijkt naar wat er in onze maatschappij - binnen en buiten de provinciegrenzen - gebeurt. AW is sterk overtuigd van de impact die kwaliteitsvolle architectuur kan hebben op onze samenleving.
Smart Cities Vlaanderen
Smart Cities Vlaanderen
Smart Cities Vlaanderen is een door de Vlaamse Overheid erkende cluster van bedrijven die beschikken over een aanbod van producten en diensten om de vraag naar smart city oplossingen vanuit de overheden te kunnen invullen.
stad Hasselt
stad Hasselt
PXL
PXL
Regionaal Landschap Kempen en Maasland
Regionaal Landschap Kempen en Maasland
Regionaal Landschap Kempen en Maasland (RLKM) werkt op het snijvlak van landschap, natuur, erfgoed en duurzaam toerisme. RLKM zit achter drie gebiedsontwikkelingen: Nationaal Park Hoge Kempen, GrensPark Kempen~Broek en RivierPark Maasvallei. De laatste twee worden grensoverschrijdend ontwikkeld (NL)
Vlaamse Landmaatschappij
Vlaamse Landmaatschappij
De Vlaamse Landmaatschappij is een agentschap van de Vlaamse Overheid dat instaat voor de zorg voor de open ruimte in Vlaanderen. De VLM maakt deel uit van het beleidsdomein Omgeving. Platteland en Mestbeleid, Mestbank en Landinrichting en Grondenbank.

Kandidaat partner?

Stel je vrijblijvend kandidaat als mogelijke lead partner of meewerkende partner en kom zo in contact met andere geïnteresseerde organisaties. Ga de uitdaging aan om de strategie en inspiratie te vertalen in een concreet plan voor de Limburgse economie.

Type partner
Je wilt graag het voortouw nemen in dit project. Aanmelden als partners is volledig vrijblijvend. Hier zijn geen verplichtingen aan verbonden
Je wilt meedenken aan dit project. Aanmelden als partners is volledig vrijblijvend. Hier zijn geen verplichtingen aan verbonden