Terug naar het overzicht

Provinciaal demonstratiecenter voor duurzame landbouw

Klimaatpositief gaan met de Limburgse Green Deal

Vandaag worden land- en tuinbouwbedrijven geconfronteerd met steeds striktere exploitatievoorwaarden. Die zijn ingegeven door het maatschappelijk gedragen en groeiend milieubewustzijn en de steeds luidere roep naar meer duurzaamheid, zowel op economisch als ecologisch vlak. Hier liggen kansen voor (technologische en product-) innovatie. Toegang tot concrete kennis is hierbij cruciaal. 

Een groot deel van het fundamenteel en toegepast landbouwonderzoek speelt zich echter buiten de provincie af. De kennis komt helaas te weinig tot in onze regio, waarbij de afstand voor de landbouwer de voornaamste barrière vormt. Deze afstand willen we verkleinen. Niet door zelf bijkomende kennis te gaan ontwikkelen, maar door noden te identificeren, kennis te verzamelen én deze lokaal en regionaal tot bij onze landbouwers te brengen via demonstratie.

Mogelijke pistes om hieraan bij te dragen:
- structurele samenwerking tussen de bestaande Limburgse actoren: Provincie Limburg, PVL, PIBO-Campus, pcfruit, Agropolis, …
- verzamelen van kennis, ook van buiten de provincie
- focus op concrete demonstratie van nieuwe (bruikbare) technieken en producten
- inhoudelijke meerwaarde voor de landbouwer, door focus te leggen op de concrete noden

In deze benadering zien we “duurzame landbouw” als algemene kapstok. Dit begrip kan (bewust) breed worden geïnterpreteerd, aangezien het diverse landbouwlandschap in onze provincie daar ook om vraagt. Belangrijk is wel dat bij “duurzaamheid” zowel het ecologische, als het economische aspect moet benaderd worden.

Binnen dit hoofdthema is plaats voor diverse subthema’s, zoals precisielandbouw, circulaire landbouw, nieuwe producten,…

Een dergelijke werking zal worden ondergebracht in het (nog op te richten) “Provinciaal demonstratiecentrum duurzame landbouw”. Hiervoor dient structurele ondersteuning én samenwerking met de juiste partners te worden opgezet. Een trekkende en aansturende rol zal hierin cruciaal zijn.

Kandidaat partners voor dit project:

Kandidaat lead partners

Provincie Limburg – directie Ondernemen
Provincie Limburg – directie Ondernemen

Kandidaat partners:

Boerenbond
Boerenbond
AGROPOLIS
AGROPOLIS
Bedrijventerrein én incubator voor innovatieve land- en tuinbouw.
UHasselt
UHasselt
Innovatiesteunpunt
Innovatiesteunpunt
In een constant veranderende wereld helpt het Innovatiesteunpunt landbouwbedrijven snel in te spelen op de nieuwste technologische innovaties, maatschappelijke en economische evoluties. Wij begeleiden land- en tuinbouwers bij het inslaan van een nieuwe richting en bij het innoveren van hun bedrijf.
Machinecoöperatie Agropolis
Machinecoöperatie Agropolis
MCA is een coöperatie van landbouwers die gezamenlijk machines aankopen, gebruiken en onderhouden. Voor een individueel bedrijf zijn ze meestal te duur, aangezien ze vaak te weinig gebruikt worden. De machines worden verhuurd aan de leden, die zelf instaan voor de uitvoering van de werken.
Proef- en Vormingscentrum voor de Landbouw vzw
Proef- en Vormingscentrum voor de Landbouw vzw
Proef- en Vormingscentrum voor de Landbouw vzw (PVL) is als praktijkcentrum actief in praktijkgerichte innovatie, onderzoek en vorming in de veehouderij.
PIBO-Campus vzw
PIBO-Campus vzw
PIBO-campus vzw is dé Limburgse onderzoeksreferentie voor de akkerbouw waar door middel van kwalitatieve, toekomstgerichte praktijk- en demoproeven kennis wordt ontwikkeld en gedemonstreerd voor de moderne akkerbouwer.
De Winning - Talea
De Winning - Talea
De Winning clustert vzw's in de sociale economie en coöperatieve vennootschappen in duurzaam ondernemen. We zijn actief in de sectoren natuur & groen en korte keten landbouw & voeding. Vanuit 5 vestigingen (4 in Limburg en 1 in Vlaams-Brabant) stellen we ongeveer 450 medewerkers aan het werk.
PXL
PXL
pcfruit
pcfruit
pcfruit is het kennis- en onderzoekscentrum voor de fruitteelt.
CALCULUS
CALCULUS
Bedrijf in de IoT, we hebben ons eigen softwareplatform, onze eigen ontwikkelde gateway (productie in Riemst) en de nodige kennis van sensoring om dit project tot een goed einde te brengen.

Kandidaat partner?

Stel je vrijblijvend kandidaat als mogelijke lead partner of meewerkende partner en kom zo in contact met andere geïnteresseerde organisaties. Ga de uitdaging aan om de strategie en inspiratie te vertalen in een concreet plan voor de Limburgse economie.

Type partner
Je wilt graag het voortouw nemen in dit project. Aanmelden als partners is volledig vrijblijvend. Hier zijn geen verplichtingen aan verbonden
Je wilt meedenken aan dit project. Aanmelden als partners is volledig vrijblijvend. Hier zijn geen verplichtingen aan verbonden