Terug naar het overzicht

Ontwikkeling en verfijning van het Vlaams welkomstbeleid voor expats

Impact verhogen als internationaal geconnecteerde regio

De coronacrisis heeft de hele bedrijfswereld gedwongen om ook een beroep te doen op andere werkmethodes, zoals telewerken. Hierdoor is de toestroom van de expats grotendeels gestagneerd. Hoewel Covid-19 een grote spelbreker is, kan Vlaanderen verder en nog actiever prospecteren op hoogopgeleide buitenlandse talenten.

Hiervoor moet een Vlaams gedragen onthaalvisie voor hoogopgeleide buitenlandse talenten worden ontwikkeld in samenwerking met de verschillende provincies. De huidige kennis in de provincies kunnen gedeeld en samengevoegd worden om tot een coherent beleid te komen. Inspanningen die voor de expats en de meereizende gezinsleden worden geleverd, moeten worden overgenomen en verfijnd waar nodig. Dankzij een intensieve samenwerking tussen de regio's met de kennisinstellingen en VDAB aan hun zijde, kan Vlaanderen terug aantrekkelijk gemaakt worden voor nieuwe investeringen, nieuwe innovatieprojecten en duurzame economie in West-Europa.

Kandidaat partners voor dit project:

Kandidaat lead partners

UHasselt
UHasselt

Kandidaat partners:

Voka
Voka
VDAB
VDAB
Genk
Genk

Kandidaat partner?

Stel je vrijblijvend kandidaat als mogelijke lead partner of meewerkende partner en kom zo in contact met andere geïnteresseerde organisaties. Ga de uitdaging aan om de strategie en inspiratie te vertalen in een concreet plan voor de Limburgse economie.

Type partner
Je wilt graag het voortouw nemen in dit project. Aanmelden als partners is volledig vrijblijvend. Hier zijn geen verplichtingen aan verbonden
Je wilt meedenken aan dit project. Aanmelden als partners is volledig vrijblijvend. Hier zijn geen verplichtingen aan verbonden