Terug naar het overzicht

Ondernemerstalenten stimuleren in hoger onderwijs

Waardevolle en toekomstgerichte werkkrachten creëren en houden

We willen ondernemerstalenten vanaf zeer jonge leeftijd activeren en ondernemerschap stimuleren in elke laag van de maatschappij door gerichte initiatieven op te zetten voor bepaalde doelgroepen en rolmodellen naar voren te schuiven. Dit kan in het hoger onderwijs door:

- Stimuleren van ondernemerschap bij studenten d.m.v. de opname van ondernemerschapsvakken in standaard/optioneel lessenpakket
- Stimuleren van gerelateerde extra-curriculaire/ondernemersactiviteiten d.m.v. extra credits of punten
- Introduceren van ondernemersevents zoals wedstrijden, netwerkevents voor studenten met bekende ondernemers als inspiratie, netwerk van ondernemende studenten in Limburgse hogescholen en universiteiten,…
- Faciliteren van bestaande student-ondernemers
- In the picture zetten van ondernemende studenten

Kandidaat partners voor dit project:

Kandidaat lead partners

UHasselt
UHasselt
PXL
PXL

Kandidaat partners:

Voka
Voka
UNIZO
UNIZO
VKW Limburg
VKW Limburg
LSU
LSU
Limburg Startup is een open platform, een first class starterscommunity, gedragen en ontwikkeld door ondernemend Limburg met als doel de bestaande start-upinitiatieven te verbinden, start-ups te versterken en hun groeiprocessen te versnellen.
Genk
Genk
Jong East vzw
Jong East vzw
Jong East is een beweging uit Limburg die aan emancipatorisch jeugdwerk doet. De erkenning en participatie van jongeren in de maatschappij is onontbeerlijk. Wij bouwen bruggen tussen verschillende gemeenschappen, generaties en domeinen en stimuleren zo actief burgerschap. Beleidsadvies + evenementen
UCLL
UCLL
PXL-Business
PXL-Business
PXL-Business maakt deel uit van Hogeschool PXL (2800 studenten Business). Ondernemerschap zit verweven in de opleidingen bachelor - graduaat - levenlangleren. PXL-Business is gelinkt aan StudentStartUP, Innovatief Ondernemen en LSU/Incubatoren.
ArmaniChisu BV
ArmaniChisu BV
https://www.linkedin.com/in/carine-chisu-a084591a6/
Provincie Limburg – directie Onderwijs
Provincie Limburg – directie Onderwijs
Hasselt
Hasselt

Kandidaat partner?

Stel je vrijblijvend kandidaat als mogelijke lead partner of meewerkende partner en kom zo in contact met andere geïnteresseerde organisaties. Ga de uitdaging aan om de strategie en inspiratie te vertalen in een concreet plan voor de Limburgse economie.

Type partner
Je wilt graag het voortouw nemen in dit project. Aanmelden als partners is volledig vrijblijvend. Hier zijn geen verplichtingen aan verbonden
Je wilt meedenken aan dit project. Aanmelden als partners is volledig vrijblijvend. Hier zijn geen verplichtingen aan verbonden