Terug naar het overzicht

Nature Based Solutions voor klimaatadaptatie: tal van voordelen tegen een lagere kost 

Klimaatpositief gaan met de Limburgse Green Deal

Het veranderende klimaat veroorzaakt extreme droogte, overstromingen, oververhitting, daling van biodiversiteit en problemen met voedselvoorziening. Oplossingen die gebaseerd worden op natuurlijke ecosystemen ('Nature Based Solutions') bieden meer en gecombineerde ecologische, sociale en economische voordelen tegen vaak een lagere kost. 

Bijvoorbeeld, open ruimte kan doorlaatbaar en biodivers ingekleed worden om waterproblematiek te voorkomen én biodiversiteit te verhogen. Bestaande natuurgebieden dienen beschermd te worden, samen met de omvorming van braakliggende (industrie)terreinen voor waterinfiltratie, biodiversiteit en CO2-opslag. Bedrijven hebben vaak een aanbod of net een vraag aan (proces)water (bv. MBLM nv). Dit kan gebufferd worden in een biodivers en groen waterbekken, goed voor natuur, economie én toerisme. Bomen en groendaken slaan CO2 op en voorkomen oververhitting, vaak tegen een lagere kost dan een technische oplossing.

Een Limburgse samenwerking van triple helix-partijen kan de rol opnemen als 'expertisecentrum Nature Based Solutions'.

Kandidaat partners voor dit project:

Kandidaat lead partners

Urbanissimo bv
Urbanissimo bv
Urbanissimo is een bureau dat concepten en strategiën uitwerkt in kader van duurzame stadsontwikkeling en landschappen. Urbanissimo werkt open-source en stelt voor elke opdracht een specifiek team samen. Elke samenwerking is uniek en grensverleggend.
Vlaamse Landmaatschappij
Vlaamse Landmaatschappij
De Vlaamse Landmaatschappij is een agentschap van de Vlaamse Overheid dat instaat voor de zorg voor de open ruimte in Vlaanderen. De VLM maakt deel uit van het beleidsdomein Omgeving. Platteland en Mestbeleid, Mestbank en Landinrichting en Grondenbank.

Kandidaat partners:

UHasselt
UHasselt
Provincie Limburg – directie Omgeving
Provincie Limburg – directie Omgeving
PXL
PXL
De Winning - Talea
De Winning - Talea
De Winning clustert vzw's in de sociale economie en coöperatieve vennootschappen in duurzaam ondernemen. We zijn actief in de sectoren natuur & groen en korte keten landbouw & voeding. Vanuit 5 vestigingen (4 in Limburg en 1 in Vlaams-Brabant) stellen we ongeveer 450 medewerkers aan het werk.
37 graden cv
37 graden cv
37 graden is de naam van een coöperatieve die de brug wilt slaan tussen zorg/sociale economie, design/creatie en commerce. In de zorgsector en in sociale economie zitten duizenden mensen waarvan het potentieel te weinig wordt benut.
Centrum Duurzaam Groen
Centrum Duurzaam Groen
Centrum Duurzaam Groen is een initiatief van het provinciebestuur Limburg, Hogeschool PXL, De Winning en Limburg.net. Centrum Duurzaam Groen creëert een groene en gezonde leefomgeving, steeds rekening houdend met biodiversiteit, klimaat en levenskwaliteit. www.centrumduurzaamgroen.be
KermtStroomt
KermtStroomt
Thuislabo, hernieuwbare energie & slimme sturing in de praktijk in een eensgezinswoning in Kermt, Hasselt. Actieve deelnemer aan Linear Smartgrid project. Zonnepanelen sinds 2007, thuisbatterij sinds 2016, elektrische deelwagen slim geladen op de zon sinds 2019. Offgrid solar carport in progress.
Genk
Genk
Regionaal Landschap Kempen en Maasland
Regionaal Landschap Kempen en Maasland
Regionaal Landschap Kempen en Maasland (RLKM) werkt op het snijvlak van landschap, natuur, erfgoed en duurzaam toerisme. RLKM zit achter drie gebiedsontwikkelingen: Nationaal Park Hoge Kempen, GrensPark Kempen~Broek en RivierPark Maasvallei. De laatste twee worden grensoverschrijdend ontwikkeld (NL)
Stad Lommel
Stad Lommel
Regionaal Landschap Lage Kempen
Regionaal Landschap Lage Kempen
Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren vzw
Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren vzw
Landschapsinrichting en -beheer in open ruimte op raakvlak natuur, erfgoed, landbouw en toerisme. Bruggenbouwer. Gebiedsgerichte werking Haspengouw en Voerstreek. Afstemming tussen sectoren. Communicatie en sensibiliseren lokale katoenen en maatschappelijk middenveld.

Kandidaat partner?

Stel je vrijblijvend kandidaat als mogelijke lead partner of meewerkende partner en kom zo in contact met andere geïnteresseerde organisaties. Ga de uitdaging aan om de strategie en inspiratie te vertalen in een concreet plan voor de Limburgse economie.

Type partner
Je wilt graag het voortouw nemen in dit project. Aanmelden als partners is volledig vrijblijvend. Hier zijn geen verplichtingen aan verbonden
Je wilt meedenken aan dit project. Aanmelden als partners is volledig vrijblijvend. Hier zijn geen verplichtingen aan verbonden