Terug naar het overzicht

Multidisciplinaire zorghuizen, met het oog op betere verzorging en besparing 

Door digitalisering het leidende zorglabo voor de Euregio worden

De patiënt van de toekomst wordt veelal gekenmerkt door een oudere leeftijd en één of meerdere chronische aandoeningen. Daarvoor komt de patiënt in contact met diverse gezondheidszorgprofessionals, gezondheidszorgorganisaties en -instanties en duurdere gespecialiseerde zorg. Daarnaast gebeuren chirurgische ingrepen, vandaag al, meer en meer in dag- of kortverblijf, waardoor de post-operatieve patiënt snel terug thuis is.

Een goede opvolging door de juiste gezondheidszorgprofessional is onontbeerlijk. Momenteel is er geen uniforme werkwijze om zaken aan te vragen of te organiseren, noch een centraal aanspreekpunt voor de coördinatie van het geheel van noodzakelijke zorgen of ondersteuning van de patiënt.

Net zoals in het buitenland moeten we inzetten op servicemodellen die doorgedreven samenwerkingen tussen de verschillende zorgverleners rond de patiënt versterken in poliklinische zorghuizen naar voorbeeld van bijvoorbeeld Gesundes Kinzigtal. Deze samenwerking geeft een unieke kans om kwaliteitsstandaarden en -doelstellingen te formuleren voor alle betrokken zorgprofessionals. Op die manier kunnen we kwaliteitsvolle en veilige zorg aanbieden en inzetten op de maximale uitrol van evidence based (digitale) innovaties en procesverbeteringen binnen de gezondheidszorg. Een positievere patiëntenervaring dankzij meer empowerment en minder administratie zal ook leiden tot besparingen in de gezondheidszorg dankzij deze zorghuizen.

Kandidaat partners voor dit project:

Kandidaat partners:

POM Limburg
POM Limburg
UCLL
UCLL
UHasselt
UHasselt
AAA+ Partners in Zorg
AAA+ Partners in Zorg
Zowel AAA+ Partners in Zorg(AAA+) als de Non Profit AdviesCentrale ( N-PAC)hebben dezelfde bestuurders en een complementair team . De focus van AAA+ ligt vnl op de ziekenhuizen , terwijl N-PAC zich eerder richt op de brede non profit sector . Waarde toevoegen of creëren via procesoptimalisaties
PXL Expertisecentrum Zorginnovatie
PXL Expertisecentrum Zorginnovatie
Jessa Ziekenhuis
Jessa Ziekenhuis
familiehulp
familiehulp
Thuiszorgorganisatie actief in Vlaanderen en het Brussels Gewest 13.000 werknemers 90.000 klanten Ervaring met projectwerking transnationaal (interreg)
Expertisecentrum Dementie Contact Limburg
Expertisecentrum Dementie Contact Limburg
zie www.ecdcontact.be
Integro VZW
Integro VZW
Integro vzw is een overkoepelende organisatie van 8 non-profit en christelijk geïnspireerde woonzorgcentra waar het welzijn van de bewoner centraal staat https://www.integrozorg.eu/nl

Kandidaat partner?

Stel je vrijblijvend kandidaat als mogelijke lead partner of meewerkende partner en kom zo in contact met andere geïnteresseerde organisaties. Ga de uitdaging aan om de strategie en inspiratie te vertalen in een concreet plan voor de Limburgse economie.

Type partner
Je wilt graag het voortouw nemen in dit project. Aanmelden als partners is volledig vrijblijvend. Hier zijn geen verplichtingen aan verbonden
Je wilt meedenken aan dit project. Aanmelden als partners is volledig vrijblijvend. Hier zijn geen verplichtingen aan verbonden