Terug naar het overzicht

Limburg, een regio vol met schitterende werkgevers

Een arbeidsmarkt realiseren die niemand achterlaat

De beschikbaarheid en inspanningen van bedrijven naar werkbaar werk voor diverse doelgroepen worden vaak als onvoldoende ervaren. Toch kent Limburg voorbeelden van topwerkplekken en topwerkgevers die zich engageren en inspanningen leveren om talent van medewerkers optimaal in te zetten. Maak deze goede praktijken (vanuit een vooropgestelde norm en evaluatie) jaarlijks zichtbaar, enerzijds voor jonge starters en schoolverlaters, anderzijds voor andere bedrijven als een bron van inspiratie.

Kandidaat partners voor dit project:

Kandidaat partners:

ACV
ACV
VKW Limburg
VKW Limburg
UHasselt
UHasselt
Voka
Voka
emino Limburg
emino Limburg
emino  informeert, adviseert en ondersteunt werkzoekenden, werknemers en bedrijven. Ons doel? Ongewoon talent duurzaam en volwaardig aan het werk helpen én houden. Onze focus ligt op mensen met medische, mentale, socio-economische, psychische, , fysieke of zintuigelijke beperkingen.
Agentschap Integratie en Inburgering
Agentschap Integratie en Inburgering
Het Agentschap Integratie en Inburgering (AgII) werkt rond integratie, inburgering en oriëntering naar taallessen Nederlands. Als extern verzelfstandigd agentschap (EVA) van de Vlaamse overheid zet het zich in voor een samenleving waarin herkomst geen beslissende rol speelt.
Provincie Limburg – directie Onderwijs
Provincie Limburg – directie Onderwijs
ZOL
ZOL
CELEKO your missing link
CELEKO your missing link
JOBFIXER-LOOPBAANFIXER-KLANKBORD: +16j ervaring bij vdab in het op maat gebruiken van al de werkpleklerenformules om zo tot een perfect match te kunnen komen & in het coachen van ondernemingen & talenten tijdens de tewerkstelling! Freelance: matchen & begeleiden met als focus "gelukkig" zijn!

Kandidaat partner?

Stel je vrijblijvend kandidaat als mogelijke lead partner of meewerkende partner en kom zo in contact met andere geïnteresseerde organisaties. Ga de uitdaging aan om de strategie en inspiratie te vertalen in een concreet plan voor de Limburgse economie.

Type partner
Je wilt graag het voortouw nemen in dit project. Aanmelden als partners is volledig vrijblijvend. Hier zijn geen verplichtingen aan verbonden
Je wilt meedenken aan dit project. Aanmelden als partners is volledig vrijblijvend. Hier zijn geen verplichtingen aan verbonden