Terug naar het overzicht

Jong buitenlands STEM-talent voedt gevestigde Limburgse bedrijven

Impact verhogen als internationaal geconnecteerde regio

Er worden samenwerkingen opgezet met omliggende regio’s en met specifieke Afrikaanse landen om jong STEM-talent aan te trekken.

Jong talent uit omliggende regio’s en van verschillende niche-expertises wordt tijdens hun opleiding benaderd om in de vorm van hernieuwde stageformules, kennistoerisme of inspiratiemissies kennis te maken met de Limburgse bedrijfswereld. Eens deze jonge hoogopgeleide buitenlandse talenten beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt, kan er via mentoringprogramma's of een onthaalbureau een geschikte onderneming of organisatie worden gevonden. Zij dagen deze talenten uit door hen aan innovatieprojecten te laten werken.

Daarnaast worden Afrikaanse landen waar er Afrikaans gesproken wordt (Namibië, Zuid-Afrika, Botswana, Zambia en Zimbabwe) benaderd. Er worden samenwerkingen opgezet om de aanwezige hoogopgeleide STEM-talenten aan te trekken. Gedurende een taalbad van drie maanden kan een overschakeling naar het Nederlands een jaarverlies voorkomenen voor een grotere instroom zorgen.

Daarnaast worden Afrikaanse landen waar er Afrikaans gesproken wordt (Namibië, Zuid-Afrika, Botswana, Zambia en Zimbabwe) benaderd. Er worden samenwerkingen opgezet om de aanwezige hoogopgeleide STEM-talenten aan te trekken. Gedurende een taalbad van drie maanden kan een overschakeling naar het Nederlands een jaarverlies voorkomen en voor een grotere instroom zorgen.

Achterliggende idee is om enerzijds de toegang tot kwalitatief hoogstaand onderwijs en opleiding in Afrika te verbeteren, in te spelen op de lokale socio-economische behoeften en de ontwikkeling van partnerschappen aan te moedigen. Anderzijds wordt ook de mobiliteit van studenten en docenten tussen Belgische en Afrikaanse partners bevorderd. Dit zal op termijn de banden tussen de regio's versterken en de toestroom van hoogopgeleide talenten garanderen.

Kandidaat partner?

Stel je vrijblijvend kandidaat als mogelijke lead partner of meewerkende partner en kom zo in contact met andere geïnteresseerde organisaties. Ga de uitdaging aan om de strategie en inspiratie te vertalen in een concreet plan voor de Limburgse economie.

Type partner
Je wilt graag het voortouw nemen in dit project. Aanmelden als partners is volledig vrijblijvend. Hier zijn geen verplichtingen aan verbonden
Je wilt meedenken aan dit project. Aanmelden als partners is volledig vrijblijvend. Hier zijn geen verplichtingen aan verbonden