Terug naar het overzicht

Inburgering van de allochtone moeders van kleuters/lagere schoolleerlingen

Een arbeidsmarkt realiseren die niemand achterlaat

Taalachterstand opgebouwd als kleuter is één van de belangrijkste oorzaken waarom allochtone leerlingen in het middelbaar onderwijs afhaken. Het probleem is echter ruimer dan enkel de taalachterstand bij de moeders. De moeders zijn te weinig geïntegreerd in onze samenleving door een te groot cultureel verschil en de opvatting van hun partners over hun rol.

Dit betekent dat naast het wegwerken van de taalachterstand (onder meer bij de moeders) ook aandacht moet gaan naar het uitwerken van goede inburgeringstrajecten. Belangrijk bij een dergelijk traject is de aandacht voor tewerkstelling van de moeders. Wie een job heeft, integreert vlotter en is dus ook een beter rolmodel voor de kinderen.

Kandidaat partners voor dit project:

Kandidaat partners:

VDAB
VDAB
UCLL
UCLL
Internationaal Comité vzw
Internationaal Comité vzw
Internationaal Comité vzw (IC) is een federatie van etnisch-culturele zelforganisaties in Vlaanderen met een 130-tal lidverenigingen in Limburg. Wij begeleiden de verenigingen op maat met een focus op diverse maatschappelijke thema’s zoals onderwijs, tewerkstelling, maatschappelijke participatie
Agentschap Integratie en Inburgering
Agentschap Integratie en Inburgering
Het Agentschap Integratie en Inburgering (AgII) werkt rond integratie, inburgering en oriëntering naar taallessen Nederlands. Als extern verzelfstandigd agentschap (EVA) van de Vlaamse overheid zet het zich in voor een samenleving waarin herkomst geen beslissende rol speelt.
Diyanet Limburg
Diyanet Limburg
Behoort tot de koepelorganisatie Diyanet van België, waar 72 moskeeën aangesloten zijn in heel België, waarvan 19 moskeeën in Limburg. Vooral actief in de mijngemeenten.
vzw Vriendschap
vzw Vriendschap
CommArt Int NV
CommArt Int NV
Als spin-off van Centrum Toegepaste Linguïstiek -UHasselt (CTL) ontwikkelen we online auteurssoftware (voor alle vakgebieden) die we ter beschikking stellen van de maatschappij (met UHD). We hosten en verdelen de online modules (met dashboards zo gewenst) ontwikkeld met onze software.
IN-Z Training & Begeleiding
IN-Z Training & Begeleiding
IN-Z wil training en begeleiding bieden aan ieder die op zoek is naar professionele groei en ontwikkeling. We oriënteren werkzoekenden, begeleiden werknemers in hun loopbaan, en versterken het medewerkersbeleid van werkgevers door middel van training, coaching en advies.
Welzijnsregio Noord-Limburg
Welzijnsregio Noord-Limburg
Acht Noord-Limburgse OCMW's vormen samen de vereniging Welzijnsregio Noord-Limburg. Bocholt, Bree, Hamont-Achel, Hechtel-Eksel, Lommel, Oudsbergen, Peer en Pelt slaan de handen in mekaar voor een betere dienstverlening.
Stad Beringen
Stad Beringen
www.beringen.be
LIGO Limburg Zuid
LIGO Limburg Zuid
LIGO is dé leerpartner in basiscompetenties, voor alle laaggeletterde volwassenen die het nodig hebben. Samen met partnerorganisaties ondersteunen we onze cursisten bij het vergroten van hun kansen in de samenleving. LIGO staat voor: leren - verbinden - versterken
gemeentebestuur Houthalen-Helchteren
gemeentebestuur Houthalen-Helchteren
Het gemeentebestuur Houthalen-Helchteren zet door de aard van haar bevolkingssamenstelling max. in op het garanderen van basisrecten voor elke inwoner. In de coronacrisis werd de link tussen veldwerkers en doelgroepen precait en gingen we op zoek naar nieuwe manieren om de doelgroepen te bereiken.
Ligo LiMiNo
Ligo LiMiNo
Ligo organiseert cursussen voor volwassenen die hun middelbare studies niet hebben afgemaakt en die willen bijleren om sterker te staan in het leven. Ligo LiMiNo organiseert cursussen in de regio's Midden- en Noord-Limburg.
ENAIP-Limburg vzw
ENAIP-Limburg vzw
ENAIP (Genk, °1988, opleidings- & begeleidingscentrum voor (kansengroep)werklozen) verzorgde 25 jaar bediendeopleidingen voor de VDAB, van 2011 tot 2017 jobclubs anderstaligen en sinds 2018 eigen ESF-projecten familiale begeleiding van dames met migratieachtergrond naar werk en opleiding.

Kandidaat partner?

Stel je vrijblijvend kandidaat als mogelijke lead partner of meewerkende partner en kom zo in contact met andere geïnteresseerde organisaties. Ga de uitdaging aan om de strategie en inspiratie te vertalen in een concreet plan voor de Limburgse economie.

Type partner
Je wilt graag het voortouw nemen in dit project. Aanmelden als partners is volledig vrijblijvend. Hier zijn geen verplichtingen aan verbonden
Je wilt meedenken aan dit project. Aanmelden als partners is volledig vrijblijvend. Hier zijn geen verplichtingen aan verbonden