Terug naar het overzicht

Hergebruik water (infiltratie, opslag, grijs water,…) 

Klimaatpositief gaan met de Limburgse Green Deal

We willen inzetten op (her)gebruik van meer alternatieve waterbronnen. Dit kan door samen met landbouw en andere sectoren zoals de industrie, bouw en huishoudens na te gaan hoe we alternatieve waterbronnen kunnen (her)gebruiken, eventueel na zuivering. Welke mogelijkheden bieden afvalwaterstromen, het regenwater van industriezones, woonkernen ….?

Hiertoe moeten concrete samenwerkingsprojecten opgezet worden om deze uitdaging aan te gaan.

Kandidaat partners voor dit project:

Kandidaat lead partners

Provincie Limburg – directie Ondernemen
Provincie Limburg – directie Ondernemen
Provincie Limburg – directie Omgeving
Provincie Limburg – directie Omgeving

Kandidaat partners:

Boerenbond
Boerenbond
UHasselt
UHasselt
Confederatie Bouw Limburg
Confederatie Bouw Limburg
Innovatiesteunpunt
Innovatiesteunpunt
In een constant veranderende wereld helpt het Innovatiesteunpunt landbouwbedrijven snel in te spelen op de nieuwste technologische innovaties, maatschappelijke en economische evoluties. Wij begeleiden land- en tuinbouwers bij het inslaan van een nieuwe richting en bij het innoveren van hun bedrijf.
Proef- en Vormingscentrum voor de Landbouw vzw
Proef- en Vormingscentrum voor de Landbouw vzw
Proef- en Vormingscentrum voor de Landbouw vzw (PVL) is als praktijkcentrum actief in praktijkgerichte innovatie, onderzoek en vorming in de veehouderij.
PIBO-Campus vzw
PIBO-Campus vzw
PIBO-campus vzw is dé Limburgse onderzoeksreferentie voor de akkerbouw waar door middel van kwalitatieve, toekomstgerichte praktijk- en demoproeven kennis wordt ontwikkeld en gedemonstreerd voor de moderne akkerbouwer.
pcfruit
pcfruit
pcfruit is het kennis- en onderzoekscentrum voor de fruitteelt.
Sumaqua
Sumaqua
Sumaqua is een high-tech ingenieursbureau actief in integraal waterbeheer en klimaatadaptatie. Sumaqua is een onafhankelijke spin-out ontstaan uit de KU Leuven - Afdeling Hydraulica. Zie www.sumaqua.be voor meer informatie.
Limburgse Tuinbouwveiling
Limburgse Tuinbouwveiling
De Limburgse Tuinbouw Veiling is een telercoöperatie van groente - en fruittelers met 744 leden (waaronder 90 actieve leden) en een uitgebreid koperscliënteel. Onze veiling heeft tot doelstelling het verkopen van alle verse groenten en fruit van onze leden aan een zo hoog mogelijke prijs.
Watering Het Vereveld
Watering Het Vereveld
Onderhoud waterlopen, samen met provincie Limburg, in gebied watering, gelegen grondgebied Bilzen, Hoeselt en Diepenbeek.
Watering de Herk
Watering de Herk
Watering Het Grootbroek
Watering Het Grootbroek
beheerder van waterlopen van 2e categorie en publieke grachten binnen eigen ambtsgebied
De Winning - Talea
De Winning - Talea
De Winning clustert vzw's in de sociale economie en coöperatieve vennootschappen in duurzaam ondernemen. We zijn actief in de sectoren natuur & groen en korte keten landbouw & voeding. Vanuit 5 vestigingen (4 in Limburg en 1 in Vlaams-Brabant) stellen we ongeveer 450 medewerkers aan het werk.
CVBA Cordium
CVBA Cordium
Cordium is een sociale huisvestingsmaatschappij die zo'n 1700 woningen beheert in Hasselt, Bilzen, Hoeselt, Aleken en Kortessem.

Kandidaat partner?

Stel je vrijblijvend kandidaat als mogelijke lead partner of meewerkende partner en kom zo in contact met andere geïnteresseerde organisaties. Ga de uitdaging aan om de strategie en inspiratie te vertalen in een concreet plan voor de Limburgse economie.

Type partner
Je wilt graag het voortouw nemen in dit project. Aanmelden als partners is volledig vrijblijvend. Hier zijn geen verplichtingen aan verbonden
Je wilt meedenken aan dit project. Aanmelden als partners is volledig vrijblijvend. Hier zijn geen verplichtingen aan verbonden