Terug naar het overzicht

Extra werkkrachten voor de bouw om aan renovatiedoelstellingen te voldoen

Een arbeidsmarkt realiseren die niemand achterlaat

De komende jaren hebben we in België honderdduizenden extra werkkrachten nodig in de bouw om aan de renovatiedoelstellingen te voldoen. Tegelijkertijd zijn er in België nog een groep (laaggeschoolde) werklozen. Mits een korte opleiding kunnen zij al snel ingeschakeld worden in de bouw. Het gaat hierbij niet altijd om fysiek belastende jobs - ideaal voor bijvoorbeeld mensen die recuperen van ziekte. Een voorbeeld hiervan is het project LIMBIM, of Limburgse Pool voor BIM-specialisten.

De bouwsector moet dus sterk inzetten op de instroom van laag- of niet-geschoolden, langdurig werklozen, NEET (Not in Education, Employment or Training)-jongeren, sociale tewerkstelling, mensen met een migratieachtergrond, mensen die recupereren van ziekte of ongeval, ... Dit kunnen we doen via diverse korte opleidingen, zodat ze snel aan de slag kunnen. Later kunnen extra vervolgopleidingen doorgroeikansen bieden.

Kandidaat partners voor dit project:

Kandidaat lead partners

BOUWUNIE LIMBURG
BOUWUNIE LIMBURG
Bouwunie Limburg verenigt de zelfstandigen en KMO's uit de diverse deelsectoren uit de bouw in één sterke unie. Bouwunie Limburg komt op voor hun belangen. Bouwunie Limburg telt ruim 1.100 leden.
Confederatie Bouw Limburg
Confederatie Bouw Limburg

Kandidaat partners:

VDAB
VDAB
PXL - Expertisecentrum PXL Bouw en Energie
PXL - Expertisecentrum PXL Bouw en Energie
Het Expertisecentrum PXL Bouw en Energie bundelt het onderzoek binnen bouw en energie en zet in op innovatieve bouwmaterialen en energie-efficiënte technologieën die het bouwproces versnellen en optimaliseren. De rode draad is de sterke focus op duurzaamheid en innovatie
Mosard
Mosard
Mosard is een open source uniform (eco-)systeem en (BIM-) platform voor modulair en circulair bouwen dat door standardisatie, de ontwikkeling van compatibele bouwsystemen en afstemming van bouwcomponenten een economisch haalbaar model heeft ontwikkeld voor circulair bouwen.
SYNTRA Limburg
SYNTRA Limburg
SYNTRA Limburg organiseert praktijkgerichte opleidingen voor iedereen die ondernemend is en zich verder wil ontplooien. SYNTRA staat voor zeer toepasbare opleidingen, docenten uit de praktijk en een innovatief aanbod.
Agentschap Integratie en Inburgering
Agentschap Integratie en Inburgering
Het Agentschap Integratie en Inburgering (AgII) werkt rond integratie, inburgering en oriëntering naar taallessen Nederlands. Als extern verzelfstandigd agentschap (EVA) van de Vlaamse overheid zet het zich in voor een samenleving waarin herkomst geen beslissende rol speelt.
De Winning - Talea
De Winning - Talea
De Winning clustert vzw's in de sociale economie en coöperatieve vennootschappen in duurzaam ondernemen. We zijn actief in de sectoren natuur & groen en korte keten landbouw & voeding. Vanuit 5 vestigingen (4 in Limburg en 1 in Vlaams-Brabant) stellen we ongeveer 450 medewerkers aan het werk.
Bewel Vzw
Bewel Vzw
Bewel is een maatwerkbedrijf. Stelt 2200 medewerkers tewerk waarvan ongeveer 85% mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. We doen dit in 9 eigen vestigingen in Limburg of bij klanten op de werkvloer. We kunnen sterke en slimme handen leveren.

Kandidaat partner?

Stel je vrijblijvend kandidaat als mogelijke lead partner of meewerkende partner en kom zo in contact met andere geïnteresseerde organisaties. Ga de uitdaging aan om de strategie en inspiratie te vertalen in een concreet plan voor de Limburgse economie.

Type partner
Je wilt graag het voortouw nemen in dit project. Aanmelden als partners is volledig vrijblijvend. Hier zijn geen verplichtingen aan verbonden
Je wilt meedenken aan dit project. Aanmelden als partners is volledig vrijblijvend. Hier zijn geen verplichtingen aan verbonden