Terug naar het overzicht

Euregionale talentwerking: lokale studenten doen aanzet tot soft-landing van buitenlandse bedrijven

Impact verhogen als internationaal geconnecteerde regio

Door samenwerkingsinitiatieven tussen jong Limburgs talent, kennisinstellingen en buitenlandse bedrijven kan de missing link tussen kennis en het internationale bedrijfsleven gefaciliteerd worden. Dit draagt bij aan imagobuilding van ons Limburgs talent en geeft een positieve impuls aan het internationaal karakter van de regio. Dit kan door:

- geselecteerde internationale bedrijven kunnen zich inschrijven op een gepersonaliseerd marktonderzoek, uitgevoerd door studenten waarbij een nichesector benaderd wordt
- jong Limburgs talent krijgt via een competitie de kans om voor in het buitenland gerekruteerde bedrijven een taak met meerwaarde uit te voeren
- kennisinstellingen begeleiden en evalueren het proces
- de beste samenwerkingsresultaten tussen student en bedrijf wordt beloond met een prijsuitreiking door de provincie
- nazorg via een goed onthaal kan eventuele soft-landing van buitenlandse bedrijven faciliteren

Kandidaat partners voor dit project:

Kandidaat partners:

PXL
PXL
UCLL
UCLL

Kandidaat partner?

Stel je vrijblijvend kandidaat als mogelijke lead partner of meewerkende partner en kom zo in contact met andere geïnteresseerde organisaties. Ga de uitdaging aan om de strategie en inspiratie te vertalen in een concreet plan voor de Limburgse economie.

Type partner
Je wilt graag het voortouw nemen in dit project. Aanmelden als partners is volledig vrijblijvend. Hier zijn geen verplichtingen aan verbonden
Je wilt meedenken aan dit project. Aanmelden als partners is volledig vrijblijvend. Hier zijn geen verplichtingen aan verbonden