Terug naar het overzicht

Digitale bedrijfsvoering bij bouwkmo's: alleen maar voordelen 

Innovatie als motor voor een hogere toegevoegde waarde

De coronacrisis legt de pijnpunten in de bouwsector extra bloot. Bij een plotse wijziging in bestellingen of leveringen voldoet de klassieke (analoge) manier van bedrijfsvoeren niet meer. De manuele aanpassing van orders, de opvolging van bestellingen en de planning van werven: het vraagt steeds weer te veel tijd en veroorzaakt ook vaak fouten – en die kunnen een hoog kostenplaatje hebben. Een doorgedreven digitalisering is daarom noodzakelijk, en dat vooral bij bouwkmo's die het budget en de tijd ontbreken om hierin te investeren. 

Een expertengroep moet een traject uitstippelen om bouwkmo's te begeleiden naar digitale bedrijfsvoering. Hierbij worden digitale experten (ook uit andere sectoren dan de bouw) gekoppeld aan bouwbedrijven. Een lerend netwerk helpt kleinere bedrijven om te leren van grotere en helpt ook om door hen geïnspireerd en gemotiveerd te worden.  

Digitalisering levert ook kansen op voor nieuwe businessmodellen, zoals het gebruik van BIM voor onderhoudscontracten, het managen van materiaalpaspoorten voor demontage en hergebruik van bouwelementen, … Ook de hoge faalkosten in de bouw (10 à 15 %) kunnen grotendeels vermeden worden door het bouwtraject digitaal voor te bereiden en op te volgen. Dit leidt dan weer tot goedkopere gebouwen en een verhoogde winstmarge voor de bedrijven. 

Kandidaat partners voor dit project:

Kandidaat lead partners

Confederatie Bouw Limburg
Confederatie Bouw Limburg

Kandidaat partners:

BOUWUNIE LIMBURG
BOUWUNIE LIMBURG
Bouwunie Limburg verenigt de zelfstandigen en KMO's uit de diverse deelsectoren uit de bouw in één sterke unie. Bouwunie Limburg komt op voor hun belangen. Bouwunie Limburg telt ruim 1.100 leden.
PXL - Expertisecentrum PXL Bouw en Energie
PXL - Expertisecentrum PXL Bouw en Energie
Het Expertisecentrum PXL Bouw en Energie bundelt het onderzoek binnen bouw en energie en zet in op innovatieve bouwmaterialen en energie-efficiënte technologieën die het bouwproces versnellen en optimaliseren. De rode draad is de sterke focus op duurzaamheid en innovatie
Novation
Novation
Wij zijn een Limburgse onderneming die gespecialiseerd is in het ontwikkelen van webtoepassingen en websites voor de KMO.
Alpine Digital
Alpine Digital
Alpine Digital is gespecialiseerd in software op maat. Van prototyping tot development: wij begeleiden onze partner van A tot Z.
G-Comp BV
G-Comp BV
ICT oplossingen op maat!
Mosard
Mosard
Mosard is een open source uniform (eco-)systeem en (BIM-) platform voor modulair en circulair bouwen dat door standardisatie, de ontwikkeling van compatibele bouwsystemen en afstemming van bouwcomponenten een economisch haalbaar model heeft ontwikkeld voor circulair bouwen.

Kandidaat partner?

Stel je vrijblijvend kandidaat als mogelijke lead partner of meewerkende partner en kom zo in contact met andere geïnteresseerde organisaties. Ga de uitdaging aan om de strategie en inspiratie te vertalen in een concreet plan voor de Limburgse economie.

Type partner
Je wilt graag het voortouw nemen in dit project. Aanmelden als partners is volledig vrijblijvend. Hier zijn geen verplichtingen aan verbonden
Je wilt meedenken aan dit project. Aanmelden als partners is volledig vrijblijvend. Hier zijn geen verplichtingen aan verbonden