Terug naar het overzicht

Circulair renovatiepact, waar architecten en aannemers elkaar kunnen vinden 

Klimaatpositief gaan met de Limburgse Green Deal

Limburg heeft enerzijds een grote achterstand in de energetische renovatie van woningen en kantoorgebouwen om de klimaatdoelstellingen te halen. Anderzijds verliezen gebouwen snel hun waarde, omdat bij verbouwingen vaak tot ruwbouw gestript wordt en zo veel afval gecreëerd wordt. Renovaties moeten dus uitgevoerd worden volgens circulaire principes om latere aanpassingen eenvoudig te kunnen uitvoeren. Bijvoorbeeld, isolatie moet demonteerbaar zijn om later te kunnen uitbreiden of hergebruiken, warmtetechnieken moeten bereikbaar zijn voor toekomstige hernieuwbare innovaties, etc. Hiervoor kan een ‘Limburgs Circulair Renovatiepact’ opgezet worden, waar architecten en aannemers kunnen bij aansluiten. 

De renovatie moet bovendien gekoppeld worden aan een monitoringssysteem op gas-, elektriciteits- en waterteller om inzicht te krijgen in reële energiebesparing na het uitvoeren van de werkzaamheden. De verzamelde gegevens worden o.a. gebruikt om de dienstverlening te verbeteren en inzicht te krijgen in data en energiebesparing in de Provincie.

Kandidaat partners voor dit project:

Kandidaat lead partners

Confederatie Bouw Limburg
Confederatie Bouw Limburg

Kandidaat partners:

BOUWUNIE LIMBURG
BOUWUNIE LIMBURG
Bouwunie Limburg verenigt de zelfstandigen en KMO's uit de diverse deelsectoren uit de bouw in één sterke unie. Bouwunie Limburg komt op voor hun belangen. Bouwunie Limburg telt ruim 1.100 leden.
PXL - Expertisecentrum PXL Bouw en Energie
PXL - Expertisecentrum PXL Bouw en Energie
Het Expertisecentrum PXL Bouw en Energie bundelt het onderzoek binnen bouw en energie en zet in op innovatieve bouwmaterialen en energie-efficiënte technologieën die het bouwproces versnellen en optimaliseren. De rode draad is de sterke focus op duurzaamheid en innovatie
Provincie Limburg – directie Omgeving
Provincie Limburg – directie Omgeving
Bewerk BV
Bewerk BV
Knoopwerk is een circulair houtbouwsysteem. Het is opgebouwd uit individuele balken en koppelstukken die snelle montage en demontage toelaat. Zo zijn we circulair, modulair en flexibel, en extreem gemakkelijk in gebruik.
Urbanissimo bv
Urbanissimo bv
Urbanissimo is een bureau dat concepten en strategiën uitwerkt in kader van duurzame stadsontwikkeling en landschappen. Urbanissimo werkt open-source en stelt voor elke opdracht een specifiek team samen. Elke samenwerking is uniek en grensverleggend.
WOODinc
WOODinc
WOODinc biedt u een volledig gelammelleerde houtbouwstructuur dewelke als een 'Meccano' monteert en demonteert met speciale gegalvaniseerde carbon stalen connectoren. In optie kunnen deze structuren gecombineerd worden met onze prefab CircuWallPanels tot een Full WOOD circulair bouwsysteem.
Mosard
Mosard
Mosard is een open source uniform (eco-)systeem en (BIM-) platform voor modulair en circulair bouwen dat door standardisatie, de ontwikkeling van compatibele bouwsystemen en afstemming van bouwcomponenten een economisch haalbaar model heeft ontwikkeld voor circulair bouwen.
Rebel
Rebel
Rebel bestaat 15 jaar en is een financieel-economisch adviesbureau dat zich richt op het raakvlak tussen de publieke en de private sector. Rebel heeft uitgebreide ervaring en expertise in o.a. verschillende transitiedomeinen zoals water, mobiliteit & transport, energie, afval en circulaire economie.
a2o
a2o
a2o is een bureau voor architectuur, stedenbouw en ruimtelijk onderzoek gevestigd in Hasselt en Brussel. Een multidisciplinair team ontwikkelt ruimtelijke concepten en bouwt deze. In elke opgave streeft a2o naar maatschappelijke meerwaarde en opwaardering van de openbare ruimte in stad en dorp.
Redactiebureau Palindroom
Redactiebureau Palindroom
Redactiebureau is 100% gespecialiseerd in redactie en content rond bouw, architectuur en duurzaamheid. Redactiebureau Palindroom is ook de drijvende kracht achter de websites architectura.be en Circubuild, een boek en website rond circulair bouwen
KEVO BV
KEVO BV
Management vennootschap

Kandidaat partner?

Stel je vrijblijvend kandidaat als mogelijke lead partner of meewerkende partner en kom zo in contact met andere geïnteresseerde organisaties. Ga de uitdaging aan om de strategie en inspiratie te vertalen in een concreet plan voor de Limburgse economie.

Type partner
Je wilt graag het voortouw nemen in dit project. Aanmelden als partners is volledig vrijblijvend. Hier zijn geen verplichtingen aan verbonden
Je wilt meedenken aan dit project. Aanmelden als partners is volledig vrijblijvend. Hier zijn geen verplichtingen aan verbonden