Terug naar het overzicht

Activeren van vrouwen met een migratieachtergrond

Een arbeidsmarkt realiseren die niemand achterlaat

Het is wenselijk een gericht lokaal pilootproject op te zetten om inactieve vrouwen met een migratie-achtergrond (noch werkend, noch werkzoekend), te sensibiliseren voor een opstap richting arbeidsmarkt. Om deze vrouwen te bereiken is een laagdrempelige, lokale aanpak aangewezen bv. via bestaande informele netwerken waarbij gebruik gemaakt wordt van loopbaanbegeleidings-methodieken. De eerste stappen in een traject naar mogelijk werk zijn identiek aan de eerste vragen bij loopbaanbegeleiding (wie ben ik?, wat kan ik?, wat wil ik?, ...). Een pilootproject op lokale schaal met betrokkenheid van loopbaanexpertises kan veel bijbrengen over hoe deze inactieve arbeidsreserve gepast te begeleiden richting arbeidsmarkt.

Kandidaat partners voor dit project:

Kandidaat partners:

VDAB
VDAB
Genk
Genk
UHasselt
UHasselt
UCLL
UCLL
Internationaal Comité vzw
Internationaal Comité vzw
Internationaal Comité vzw (IC) is een federatie van etnisch-culturele zelforganisaties in Vlaanderen met een 130-tal lidverenigingen in Limburg. Wij begeleiden de verenigingen op maat met een focus op diverse maatschappelijke thema’s zoals onderwijs, tewerkstelling, maatschappelijke participatie
Agentschap Integratie en Inburgering
Agentschap Integratie en Inburgering
Het Agentschap Integratie en Inburgering (AgII) werkt rond integratie, inburgering en oriëntering naar taallessen Nederlands. Als extern verzelfstandigd agentschap (EVA) van de Vlaamse overheid zet het zich in voor een samenleving waarin herkomst geen beslissende rol speelt.
Diyanet Limburg
Diyanet Limburg
Behoort tot de koepelorganisatie Diyanet van België, waar 72 moskeeën aangesloten zijn in heel België, waarvan 19 moskeeën in Limburg. Vooral actief in de mijngemeenten.
IN-Z Training & Begeleiding
IN-Z Training & Begeleiding
IN-Z wil training en begeleiding bieden aan ieder die op zoek is naar professionele groei en ontwikkeling. We oriënteren werkzoekenden, begeleiden werknemers in hun loopbaan, en versterken het medewerkersbeleid van werkgevers door middel van training, coaching en advies.
PXL-Social Work
PXL-Social Work
PXL-Social Work is één van de negen departementen van Hogeschool PXL te Hasselt en beheert binnen het studiedomein Sociaal-agogisch werk de graduaatsopleiding Orthopedagogische begeleiding en de professionele bacheloropleiding Sociaal werk.
Stad Sint-Truiden
Stad Sint-Truiden
De Stad Sint-Truiden zet als hoofdstad van Haspengouw in op levenskwaliteit en innovatie voor haar bewoners en bezoekers.
Welzijnsregio Noord-Limburg
Welzijnsregio Noord-Limburg
Acht Noord-Limburgse OCMW's vormen samen de vereniging Welzijnsregio Noord-Limburg. Bocholt, Bree, Hamont-Achel, Hechtel-Eksel, Lommel, Oudsbergen, Peer en Pelt slaan de handen in mekaar voor een betere dienstverlening.
Stad Beringen
Stad Beringen
www.beringen.be
LIGO Limburg Zuid
LIGO Limburg Zuid
LIGO is dé leerpartner in basiscompetenties, voor alle laaggeletterde volwassenen die het nodig hebben. Samen met partnerorganisaties ondersteunen we onze cursisten bij het vergroten van hun kansen in de samenleving. LIGO staat voor: leren - verbinden - versterken
gemeentebestuur Houthalen-Helchteren
gemeentebestuur Houthalen-Helchteren
Het gemeentebestuur Houthalen-Helchteren zet door de aard van haar bevolkingssamenstelling max. in op het garanderen van basisrecten voor elke inwoner. In de coronacrisis werd de link tussen veldwerkers en doelgroepen precait en gingen we op zoek naar nieuwe manieren om de doelgroepen te bereiken.
PXL Expertisecentrum Zorginnovatie
PXL Expertisecentrum Zorginnovatie
Vzw het Apostelhuis
Vzw het Apostelhuis
Ik heb mij kandidaat gesteld bij de gemeente Houthalen Helchteren voor de uitbating van hoeve Jan te Kelchterhoef. Ik heb kenbaar gemaakt dat ik dit wens te doen met een inburgerings -en tewerkstellingstraject voor asielzoekers gericht op een horeca vorming.
de Biehal
de Biehal
vzw de Biehal is een veelzijdig maatwerkbedrijf vol mogelijkheden en actief in Kringstores, Groen- en Klussendienst, Horeca en Zorg met diverse diensten op maat. Sociale tewerkstelling staat bij ons centraal. De Biehal biedt een job, begeleiding en een toekomstperspectief aan meer dan 250 mensen.
ENAIP-Limburg vzw
ENAIP-Limburg vzw
ENAIP (Genk, °1988, opleidings- & begeleidingscentrum voor (kansengroep)werklozen) verzorgde 25 jaar bediendeopleidingen voor de VDAB, van 2011 tot 2017 jobclubs anderstaligen en sinds 2018 eigen ESF-projecten familiale begeleiding van dames met migratieachtergrond naar werk en opleiding.

Kandidaat partner?

Stel je vrijblijvend kandidaat als mogelijke lead partner of meewerkende partner en kom zo in contact met andere geïnteresseerde organisaties. Ga de uitdaging aan om de strategie en inspiratie te vertalen in een concreet plan voor de Limburgse economie.

Type partner
Je wilt graag het voortouw nemen in dit project. Aanmelden als partners is volledig vrijblijvend. Hier zijn geen verplichtingen aan verbonden
Je wilt meedenken aan dit project. Aanmelden als partners is volledig vrijblijvend. Hier zijn geen verplichtingen aan verbonden