fbpx

Met welke initiatieven kunnen wij het onderwijs en de arbeidsmarkt, versterken in functie van welvaartsgroei?

Op de Limburgse arbeidsmarkt heerst vandaag een vrij grote kloof tussen vraag en aanbod. We willen binnen SALKturbo dan ook investeren in de nodige projecten om deze kloof te verkleinen. Een evaluatie van het opleidingsaanbod is nodig. Er moeten meer inspanningen geleverd worden op het vlak van levenslang leren, want o.a. de sterk toegenomen nieuwe digitaliseringstrends vragen aangepaste vaardigheden. En ook de toegang van personen met een migratieachtergrond tot de arbeidsmarkt moet makkelijker kunnen, zeker in een multiculturele provincie zoals de onze. En dan zijn er nog de gevolgen van de Coronacrisis op de tewerkstelling in onze provincie. Het lijdt dus geen twijfel dat de Limburgse arbeidsmarkt nog een stevige boost kan gebruiken.

Herman Reynders – Ere-gouverneur 
Ambassadeur werktafel dynamisch talent

Karin Van De Velde – CEO Callexcell
Ambassadeur werktafel dynamisch talent